Image
Cecilia Marlow.
Cecilia Marlow. Bild: Svenska Spel

Svenska Handelsfastigheters ordförande avgår

Bolag Svenska Handelsfastigheters styrelseordförande Cecilia Marlow har meddelat att hon på egen begäran avgår som ledamot och styrelseordförande i bolaget. Bakgrunden till beslutet är skillnader i ägarnas synsätt avseende bolagets framtida utveckling.
Publicerad den 27 Februari 2020

– Jag är djupt imponerad över bolagets fina arbete med att bygga upp en fantastisk portfölj på kort tid och jag är säker på att alla ägare är mer än nöjda över denna utveckling. I det avseendet är det ett bra läge för mig att överlämna stafettpinnen. Samsyn är dock viktigt för att skapa förutsättningar för fortsatt framgång och värdetillväxt, en process som jag gärna hade sett varit högre prioriterad i ägarleden, säger Cecilia Marlow.

Till ny styrelseordförande har Johan Röhss utsetts. Han är styrelseledamot, tidigare ordförande och en av bolagets grundare. Svenska Handelsfastigheters valberedning kommer inom ramen för sitt uppdrag att lämna förslag till ny ordförande senast i samband med kommande årsstämma som hålls i juni 2020.

Cecilia Marlow efterträdde Johan Röhss som styrelseordförande i samband med bolagets årsstämma i juni 2017.

Bolaget presenterade även sin bokslutskommuniké på onsdagen.

Helårssiffrorna:
• Hyresintäkter 584,4 (477,1) MSEK
• Driftnetto 436,0 (358,8) MSEK
• Resultat efter skatt 334,0 (162,9) MSEK
• Fastighetsportföljens värde uppgick till 8 577 (6 918) MSEK per 31 december 2019

Vd Lennart Sten:
– 2019 blev ett år med fortsatt stark tillväxt för Svenska Handelsfastigheter. Under året förvärvade vi elva fastigheter till ett sammanlagt värde om knappt 1,3 Mdr kronor. Tillsammans med investeringar och positiva värdeförändringar i befintligt bestånd medförde det att fastighetsvärdet ökade med 24 procent. Hyresintäkterna steg med 22 procent jämfört med föregående år och förvaltningsresultatet med 19 procent. Under året kompletterade vi även vårt team med ett antal nya duktiga medarbetare samt tog ytterligare steg i utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Modekedjans inrednings-satsning lämnar centralt läge

Uthyrning Efter fem år lämnar Ellos Home sin butik på Korsgatan mitt i Göteborgs CBD.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige