Image
Stina Lindh Hök.
Stina Lindh Hök. Bild: Nyfosa

Nyfosa köper portfölj av SBB

Transaktioner Nyfosa har förvärvat en portfölj bestående av åtta fastigheter med lager och lätt industri i Kalmar. Förvärvspriset uppgår till 340 miljoner kronor, före avdrag för latent skatt om 20 miljoner kronor. Säljare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.
Publicerad den 6 Juli 2022

Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om cirka 36 000 kvadratmeter, varav merparten (96 procent) består av lätt industri/lager och resterande del av kontorslokaler. Uthyrningsgraden uppgår till 99,5 procent och total genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 2,3 år. Största hyresgäster utgörs av Prestando Kalmar, Halltorp Rördelar och Kalmar Kommun. Årligt hyresvärde uppgår till cirka 25,7 miljoner kronor. Tillträde är planerat till den 29 augusti 2022.
– Portföljen genererar stabila kassaflöden i väletablerade lägen för lager- och lätt industri i Kalmar, kommenterar Stina Lindh Hök, vd för Nyfosa.
– Vi fortsätter att avyttra icke-strategiska fastigheter med ambitionen att stärka balansräkning ytterligare, säger Oscar Lekander, vice vd och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Oppositionen vill skynda på arbetet för en ny curlinghall i Göteborg

Bygg/Arkitektur Den nuvarande hallen på Lindholmen bedöms vara för liten för Göteborgs curlingklubb som nu vill hitta ny mark för att uppföra en större hall. Svenska Curlingförbundet och Sveriges Olympiska kommitté har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen där de hoppas att kommunen finner vägar att bistå curlingklubbens planer via någon form av lösning när det gäller markfrågan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige