Image

Kapitalet åter på väg till Europas fastighetsmarknader

Transaktioner Efter ett tapp på åtta procent under 2009 ökade den investerade fastighetsvolymen (Invested stock) i Europa år 2010 med fyra procent mätt i US-dollar. Detta enligt DTZ:s Money Into Property. Också 2011 väntas den investerade fastighetsvolymen i Europa öka med fyra procent. DTZ Research bedömer att det globalt sett finns ett totalt kapital på 986 miljarder US-dollar tillgängligt för investeringar i kommersiella fastigheter de närmaste tre åren.
Publicerad den 30 Maj 2011

Den investerade fastighetsvolymen definieras som kommersiella fastigheter som ägs av investerare. Volymen ökar när egenanvändare säljer sina fastigheter till investerare, när nya fastigheter byggs och hamnar i investerarnas ägo samt när fastighetsvärdena i investerarnas portföljer stiger.

Ökningen för 2011 hänförs främst till stigande värden i Central- och Östeuropa.
Transaktionsvolymen i Europa steg med 64 procent år 2010, och väntas fortsätta öka med 20 procent år 2011. Till skillnad från de senaste två åren då investerarna nästan uteslutande fokuserade på sina hemma¬marknader, ökade andelen cross border-investerare i Europa år 2010.

- Främst handlade det om internationella fondförvaltare från andra världsdelar, främst USA, som valt att gå in i Europa och köpa säkra kort i form av moderna, väluthyrda kontors- och butiksfastigheter i större städer, säger Karin Witalis, head of research på DTZ Sweden.

Den senaste utgåvan av DTZ:s Fair Value Index (FVI) ger Europa ett indexvärde på 32, vilket är lägre än 60 som uppmättes 2009. Ju högre FVI desto mer attraktiv är marknaden att investera i. Minskningen beror på generellt stigande fastighetsvärden under 2010, vilket lett till att Europas fastighetsmarknad börjar bli fullprissatt. Det finns dock skillnader mellan fastighetssektorerna. Kontor är den sektor där värdena stigit mest, medan sektorerna handel och industri/logistik fortfarande är underprissatta på sina håll. Mer än hälften av de 99 marknader som DTZ:s Fair Value Index täcker i Europa har för närvarande indexvärden som indikerar att de är attraktiva för investerare.

- Fortfarande finns det goda investeringsmöjligheter i Europa. Men som investerare måste man vara mera selektiv och kanske även gå utanför den ”säkra” core-marknaden, säger Karin Witalis.

DTZ Research bedömer att det globalt sett finns ett totalt kapital på 986 miljarder US-dollar tillgängligt för investeringar i kommersiella fastigheter de närmaste tre åren. Hela 35 procent av detta kapital är öronmärkt för EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), där Sverige ingår. Av investerarna räknar 66 procent med att deras nettoinvesteringar i fastigheter kommer att öka under 2011. Merparten av investerarna rapporterar att de inte finner det svårt att vare sig hitta rätt objekt att köpa eller att finansiera förvärven.

- I Sverige ser vi redan idag ett större intresse från internationella investerare jämfört med 2010. Intresset varierar dock kraftigt mellan olika segment i marknaden. Handel och logistik är högintressant, vilket stämmer bra överens med DTZ:s senaste Fair Value Index. DTZ:s research visar också att vi sannolikt kommer att se ett ytterligare ökat inflöde av internationellt kapital de närmaste åren, säger Patrik Kallenvret, vice vd på DTZ Sweden.


- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Partnertext

Så sätts rätt team med unikt rekryteringsarbete

Presenteras av Fastighetsägarna Service

Senast från Fastighetssverige Plus

Hetaste rekryteringarna under första kvartalet

Karriär Fastighetssverige har synat branschens hetaste rekryteringar under första kvartalet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige