Image
Bild: Istock

Fastpartner förändrar i koncernledningen

Bolag Fastpartner genomför en förändring av koncernledningen vilket innebär att antalet personer minskar från dagens nio personer till åtta.
Publicerad den 31 Mars 2023

Detta föranleder också en förändring i förvaltningsstrukturen där man går från en indelning i fyra regioner till tre. Fastighetsbeståndet i Stockholm delas upp mellan Region 1 och 2. Våra innerstadsfastigheter koncentreras till Region 1 och i Region 2 samlas våra bostadsfastigheter. Region 3 kommer att bestå av våra fastigheter i regionstäderna Göteborg, Malmö, Norrköping och Gävle. Syftet med förändringen är att förbättra den interna kommunikationen, främja samarbetet och öka effektiviteten i bolaget.
– I den nya organisationsstrukturen skapar vi en tydligare geografisk indelning samt samlar olika fastighetsegment i de tre nya regionenheterna. I Stockholm samlar vi förvaltningen till ett gemensamt kontor, vilket vi tror kommer att bidra till bättre kunskapsöverföring och effektivitet. Detta är en viktig del i utvecklingen av organisation då komplexiteten i förvaltningen växer med nya högre krav inom hållbarhets- och miljöarbetet samt digitaliseringen säger Christopher Johansson, vice vd på Fastpartner.

Jenny Tallskog, som sedan 2018 varit medlem av koncernledningen, har valt att gå vidare efter flera år med olika roller i bolaget.
– Jenny Tallskog har varit en av de medarbetare som bidragit till Fastpartners framgångar under de många år som bolaget har expanderat lyckosamt på fastighetsmarknaden. Vad som utmärker Jenny är hennes förmåga att samla medarbetare till att arbeta engagerat och leverera bra ekonomiska resultat. När hon nu väljer nya utmaningar kan vi inte göra annat än att tacka henne för hennes insatser och önska henne lycka till i framtiden säger Christopher Johansson.

Den nya organisationen träder i kraft 1 april 2023 och den planerade flytten till det gemensamma kontoret beräknas ske omkring årsskiftet 2023/2024. Ledningsgruppen i den nya organisationen består av regioncheferna Håkan Bolinder (Region 1), Patrik Arnqvist (Region 2), Fredrik Thorgren (Region 3) samt vd Sven-Olof Johansson, vice vd Christopher Johansson, CFO Daniel Gerlach, Hållbarhets- och Projektchef Svante Hedström och HR Sara Sigge.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Roger Akelius: "Leiv behövs hos SBB"

Bolag För Fastighetssverige kommenterar Akelius grundare Roger Akelius fredagens stora bomb i fastighetsbranschen – att Ilija Batljan avgår som vd för SBB och ersätts av Akelius CFO Leiv Synnes.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige