Image

Catena har 220 000 kvadratmeter vakans

Bolag Catena har efter sammanslagningen med Tribona 220 000 kvadratmeter vakanta ytor. Ambitionen är att halvera vakansen till nästa sommar, enligt Q1-rapporten.
Publicerad den 28 April 2016
Gustaf Hermelin. Bild: Catena
Gustaf Hermelin.

Hyresintäkterna ökade med 54 procent till 176,8 Mkr (114,6).
Driftsöverskottet ökade med 48 procent till 126,6 Mkr (85,8).
Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent till 56,9 Mkr (55,9).
Periodens resultat minskade till 39,9 Mkr (68,4), motsvarande ett resultat per aktie om 1,30 kronor (2,67), varav värdeförändringar på derivat ingår med -72,9 Mkr (-39,9) och värdeförändringar på fastigheter ingår med 23,4 Mkr (71,7).
Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 144,90 kr (96,90).

- Integrationen av det nyförvärvade Tribona går enligt plan. Efter sammanslagningen har ytan på vårt fastighetsbestånd ökat från dryga 0,8 till 1,5 miljoner kvadratmeter. Vårt fastighetsvärde har ökat från dryga 5 till dryga 10 miljarder kronor. Antalet medarbetare har ökat från 25 till 34 och nu delar vi upp verksamheten i fem regioner mot tidigare tre, i syfte att komma närmare våra kunder och fastigheter, säger vd Gustaf Hermelin.

- Trots att Tribona inte har konsoliderats förrän den 26 januari samt att engångskostnader och omklassificeringar har påverkat resultaträkningen med cirka 20 miljoner kronor, kan det nya sammanslagna Catena redovisa ett förbättrat förvaltningsresultat jämfört med första kvartalet 2015.

- Efter senaste årets framgångsrika uthyrningsarbete då merparten av våra fastigheter varit fyllda är vi efter sammanslagningen åter i en situation med relativt hög vakans. Jag ser det som en fantastisk möjlighet att, utifrån befintlig balansräkning, öka intäkter och vid uthyrning sänka kostnader genom att hyresgästen då tar över driftskostnader för bland annat el och uppvärmning. Initialt uppgår vår vakans till drygt 220 000 kvadratmeter. Tack vare god efterfrågan vågar vi ha ambitionen att halvera denna till nästa sommar. Uppgiften för året kan därför i all enkelhet uttryckas enligt följande: ”Uthyrning och ett fortsatt aktiv arbete med balansräkningen.”

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Milstolpe för Kistas stora omvandling när Klövern tar sig an 900 bostäder

Bostäder Med Kista Square Garden och 900 bostäder mitt i centrala Kista så tar Klövern sig an en ofantligt stor omvandling när Ericssons gamla kontor, intill gallerian, ska gå från kontor till bostäder och levande blandstad. Rickard Langerfors, vd för Klövern berättar om det något ovanliga projektet när Fastighetssveriges reporter mötte upp honom på plats i ett soligt Kista.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige