Image
Annica Ånäs.
Annica Ånäs. Bild: Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg lanserar ramverk för hållbarhetslänkad finansiering

Energi/miljö Atrium Ljungberg lanserar ett ramverk för hållbarhetslänkad obligationsfinansiering. Hållbarhetslänken betonar bolagets ambitionsnivå att nå de nya högt uppsatta hållbarhetsmålen och möjliggör en fortsatt hållbar tillväxt. I ramverket redogörs för utfallet av tidigare hållbarhetsmål.
Publicerad den 7 Februari 2022

Ramverket erbjuder investerare möjlighet att stödja Atrium Ljungbergs mål om klimatneutralitet och social hållbarhet 2030. Det nya ramverket möjliggör emissioner av hållbarhetslänkade obligationer under bolagets MTN-program. Atrium Ljungberg har anlitat Cicero och International Institute for Sustainable Development för en oberoende bedömning av bland annat bolagets och ramverkets ambitionsnivå och materialitet. Det övergripande utlåtandet är att Atrium Ljungberg har en hög ambitionsnivå vad gäller hållbarhetsarbetet och välgrundade strategier för att nå sina mål samt att utformningen är i linje med ICMAs principer för hållbarhetslänkade obligationer. Ramverket, second opinion och uppdaterat MTN-prospekt finns tillgängliga på Atrium Ljungbergs hemsida, al.se. Atrium Ljungberg avser att emittera en hållbarhetslänkad obligation under det nya ramverket inom en snar framtid.

Upplåningen under det hållbarhetslänkade ramverket är kopplad till följande fyra hållbarhetsindikatorer och hållbarhetsmål:
1. Klimatavtryck i nyproduktion (75% reduktion till 2030 utan kompensation)
2. Klimatavtryck i förvaltning (43% reduktion till 2030 utan kompensation)
3. Socialt hållbara platser (Utfall om 90% till 2030 i indexet Vår stad)
4. Utvärdering av betydande leverantörer utifrån leverantörspolicy (100% till 2025)

– Vi är glada över att presentera ett ramverk för hållbarhetslänkad finansiering, som täcker alla delar av ESG-begreppet. Vi erbjuder investerare möjlighet att stödja vårt arbete att både bli klimatneutrala och att fortsätta utveckla socialt hållbara platser till 2030, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg satte upp fyra mål för sitt hållbarhetsarbete mellan 2014 och 2021 och presenterar nu utfallet:
• Andelen miljöcertifierade byggnader uppgår nu till 96% och Atrium Ljungberg når nästan målet om 100%.
• 59% av kontrakterad årshyra är gröna avtal och bolaget överträffar därmed målet om 50%. Gröna hyresavtal innebär en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.
• Målet att minska energianvändningen i fastigheterna, inklusive hyresgästernas energianvändning, med 30% var ambitiöst. Med fastighetsenergin nåddes en minskning om 31% men om man lägger till våra hyresgästers el och processkyla nåddes endast upp till 26% minskning.
• Målet att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser med ett index om minst 85% i Great Place To Work överträffades 2021 med ett index på 90%.

– Vi har kommit långt och uppnår nästintill målen för 2021. Vi har ett stort och brett engagemang för att arbeta med våra nya hållbarhetsmål. En viktig del är att vi ska vara klimatneutrala 2030, säger Saga Jernberg, hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter NCC-försäljningen – så ser Nordstjernans framtida investeringsstrategi ut

Bolag Ax:son Johnson-ägda Nordstjernan fortsätter minska sitt innehav i bygg och fastigheter i och med försäljning av sex miljoner aktier, motsvarande 6,1 procent av kapitalet, i NCC till Obos. Bolagets vd Peter Hofvenstam berättar för Fastighetssverige varför man valt att minska exponeringen mot bygg och fastigheter och var man ser framtida investeringar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige