Image
Stockholm är ett av de områden som fått stor mängd ny mark efter sanering.

Tusentals attraktiva bostäder när förorenad mark saneras

Energi/miljö Sanering av förorenad mark möjliggör bostadsbyggande på redan exploaterade områden. Över 3 000 bostäder kan nu byggas i 13 län med hjälp av statlig finansiering från Naturvårdsverket, utan att orörd mark behöver användas. Ofta i attraktiva lägen nära vatten.


Från vänster: Thomas Erséus, AMF FAstigheter, Cecilia Safaee, Hemmaplan och Johanna Skogestig, Vasakronan. Längst till höger: moderator Emelie Löthgren.

Tung panel diskuterade klimatmogenhet i Almedalen

Energi/miljö Samhällsbyggararenan, som Fastighetssverige är partner till i Almedalen, stod som scen när tre vd:ar ur fastighetssfären diskuterade branschens väg till digital- och klimatmogenhet. Thomas Erséus, AMF Fastigheter, Cecilia Safaee, Hemmaplan och Johanna Skogestig, Vasakronan, gav sin syn på vad de gör som bolag och vad branschen har framför sig.


Flygbild över Arlandastad.

Arlandastad Group investerar 54 miljoner kronor i solceller

Energi/miljö Arlandastad Group investerar i solceller och batterier för produktion, lagring och frekvenshandel med start under kvartal 3, 2024. Bolaget tänker genom frekvenshandel avlasta energisystemet för området. Först ut testas två fastigheter med en kombination av solceller och energilagring.


Återbrukade kontorsmöbler blir allt vanligare.

Återbruk växer i kontorsvärlden: "Man måste inte ha nytt"

Energi/miljö De senaste åren har det poppat upp en hel del företag som tar helhetsgrepp om återbrukad kontorsinredning. Ett av dem är Adayservice, som vill förändra sättet vi ser på begagnade möbler. Fastighetssverige har talat med Alex Olsson, partner och COO på bolaget.
– Återbrukat innebär inte fult eller trasigt – bara att det har använts innan.


Hur ryms grönskan i stadsrummet?

Grönska i staden behövs – men får inte alltid plats

Energi/miljö Träd och växtlighet i staden får oss människor att trivas och må bra. Grönska förbättrar också luftkvaliteten, gynnar biologisk mångfald och motverkar effekterna av extremväder som skyfall och värmeböljor. Nu startar ett forskningsprojekt som ska undersöka hur våra städer kan bli grönare.


Fastigheter, kvarter och städer behöver anpassas efter klimatförändringarna.

Åsa Romson driver klimatanpassningsprojekt i Malmö tillsammans med fastighetsägare

Energi/miljö I Malmö ska forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Linköpings universitet tillsammans med fastighetsägare och Malmö stad testa en ny samverkansmodell för att säkra att klimatanpassning genomförs i områden som redan är byggda. Fastighetssverige har pratat med Åsa Romson, forskare på IVL, om projektet, som heter Klimatanpassa tillsammans:
– Det finns ett stort behov av att snabba på och förstärka klimatanpassningarna, särskilt inom områden där vi vet att det är svårt.


Newsecs enkätundersökning visar att  endast ett fåtal bolag känner sig redo för de kommande hållbarhetsrapporteringskraven.

Fastighetsbranschen stressar för att klara de nya rapporteringskraven

Energi/miljö Fastighetsrådgivaren Newsec genomförde under början av 2024 en enkätundersökning bland hållbarhetsansvariga inom fastighetsbranschen. I enkäten frågas efter förberedelserna inför de nya hållbarhetsrapporteringskraven. Resultatet visar att det sammantaget bara är ett fåtal bolag som känner sig redo för de kommande kraven.
– Fastighetsbranschen står inför både utmaningar och möjligheter i arbetet med att anpassa sig, säger Johanna Hessius som är Managing Director för Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.


Gränsvärdena för klimatdeklarationer av byggnader behöver bli mer ambitiösa, menar IVL.

IVL: "Klimatdeklarationer av byggnader behöver bli mer ambitiösa"

Energi/miljö IVL har lämnat ett remissvar på förslaget till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader. IVL står bakom införandet men anser att gränsvärdena inte är tillräckliga. De borde som minimum ligga i linje med Sveriges klimatmål och målen i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn.


Stefan Sandström, Bravida.

"Digitaliseringen borde redan vara gjord"

Energi/miljö Det borde vara en självklarhet för fastighetsbranschen att ligga i framkant när det gäller digitaliseringen. Det menar Stefan Sandström, chef för Bravida Automation. Han anknyter till FN:s klimatrapport som indikerar att de politiska beslut som tagits inte räcker för att stoppa den globala uppvärmningen.
– Det går för långsamt, säger han. Gör vi inte mer än vad som är lagstadgat så går det åt pipan.


Andreas Martinsson Björkdahl, teknik- och miljöchef på Svensk Ventilation.

Energieffektivt återbruk klurig nöt för fastighetsbranschen

Energi/miljö Sverige står inför omfattande renoveringsbehov: 800 000 lägenheter och 80 procent av alla verksamhetslokaler i Sverige är i behov av renovering. Samtidigt ska hållbarhetsmålen nås, bland annat genom återbruk. Men är svenska fastighetsägare kunniga om cirkularitet när det handlar om tekniska installationer, där systemen ofta har specifika funktioner och ska vara energieffektiva? Fastighetssverige har talat med Andreas Martinsson Björkdahl, teknik- och miljöchef på Svensk Ventilation.


Elektrisk grävmaskin på projektet Albatross.

Förutsättningar för elektrifierade byggarbetsplatser redan på plats

Energi/miljö Förutsättningar att ta steget till elektrifierade byggarbetsplatser finns redan på plats. Det bekräftar ett nytt forskningsprojektet som bland andra byggbolaget NCC varit en del av. Men det dröjer innan vi får se eldrivet som standard.


Cecilia Fasth.

Så ska Stena bli självförsörjande på el

Energi/miljö Stena Fastigheter genomför omfattande satsningar för att minska användningen av el och värme genom att satsa på solceller, energilager och AI-styrd värme. Under 2023 producerade fastighetsbolaget tre gånger mer solenergi än året innan. Fstighetssverige har pratat med Stena Fastigheterns vd, Cecilia Fasth, om de nya energisatsningarna.


På Skanstorget i Göteborg finns många träd, varav en del barrträd.

Stadsplanering: Barrträd ska rädda städernas dåliga luft

Energi/miljö Luften i många svenska städer behöver bli bättre och en lösning är att öka vegetationen. Nu ska ny forskning ta reda på vilka träd som fungerar bäst för att ta upp föroreningar, och hur de bör placeras.
– Barrträd är väldigt intressanta, de har förmågan att ta upp både metaller och partiklar och är gröna året om, säger Malin Gustafsson, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.


Byggbranschen minskade sina utsläpp mest under 2022, visar ny statistik från SCB.

Växthusgasutsläppen minskar mest i byggbranchen

Energi/miljö Nya siffror från Statistiska Centralbyrån visar att växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi minskar med 3 procent år 2022 jämfört med året innan, till 49 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Under samma period ökar BNP med 2,5 procent. Därför minskar ekonomins växthusgasintensitet med 5 procent under året 2022. Mest minskar utsläppen i hushållen och byggbranschen.


Översvämning i Ystad 2021.

Ny forskning: Byggprojekt kan öka risk för översvämning

Energi/miljö Grönområden och skogsområden är effektiva skydd mot översvämningar och att avverka skog i ett område kan leda till översvämningar i ett annat. Men kommuner väljer att avverka när det ska byggas nytt – trots ökade risker för höga vattenflöden.
– Ekosystemtjänsternas gränser matchar inte våra institutionella gränser, säger Åsa Gren vid Högskolan i Gävle.


Lotta Werner Flyborg, vd för Sweden Green Building Council, som hanterarar de flesta miljöcertifieringarna i Sverige.

Här är miljöcertifieringen som ökar mest – och den som ska skrotas

Energi/miljö Trots tuffa tider på bygg- och fastighetsmarknaden är intresset för miljöcertifieringar stort. Över en tredjedel av byggherrarna tror att andelen miljöcertifierade byggprojekt och fastigheter kommer att öka under 2024, enligt en undersökning från Byggfakta.


Skorstenar som spyr ut rök.

Smarta affärsmodeller behövs för återvinning av överskottsvärme

Energi/miljö Inom EU slösas varje år mängder av energi bort genom att outnyttjade värmeflöden inte tas omhand. En fjärdedel av uppvärmningsbehovet som skulle kunna återvinnas från datahallar, industrier och andra anläggningar. Men för att det ska ske behöver det finnas ekonomi och strukturer. Nu startar tre stora EU-satsningar där IVL:s kunskap kring affärsmodeller har en nyckelroll.


– Alla fastighetsägare besitter möjligheter att producera förnybar energi, logistikfastighetsägare i synnerhet, säger Johan Franzén på Catena till Fastighetssverige.

Egen elproduktion kan minska sårbarheten vid energipriskast

Energi/miljö Just nu byggs solcellsanläggningar med två megawatts kapacitet fördelat på fyra fastigheter i fastighetsbolaget Catenas norrländska bestånd. Senaste projektet handlar om en anläggning på 900 kilowatt på en logistikfastighet i Umeå, som beräknas vara i drift sommaren 2024.
– Det breddar vårt erbjudande och vi kan dessutom bidra med överkapacitet och flexibilitet till samhällets energiförsörjning, säger Johan Franzén, affärs- och fastighetschef, till Fastighetssverige.


Lek på kontor kan vara hälsofrämjande.

Så kan fastighetsbranschen vinna på innovation och hälsa

Energi/miljö Fastighetsbranschen behöver anpassa sig till dagens och framtidens utmaningar, bland annat genom att integrera hälsokoncept i sina fastigheter. Det här menar Fredrik Karlsson, vd och grundare av Twitch Health, som i en artikel beskriver hur hälsocertifierade byggnader kan generera betydligt högre hyresintäkter jämfört med icke-certifierade motsvarigheter.


ESG-arbetet kan utmanas framöver.

Annika Winsth om utmaningarna med ESG: "Inte bara hunky dory"

Energi/miljö PWC släppte nyligen sin 21:a rapport om trenderna som kommer påverka fastighetsbranschen framåt. En av siffrorna som sticker ut är att nio av tio av svarande i undersökningen trodde att 2050 skulle ESG vara den viktigaste frågan för branschen. Men det finns risker med det ESG-arbetet menade den expertpanel som PWC bjudit in när rapporten presenterades.