Image

Amasten i storförvärv – Balder blir delägare

Transaktioner Amasten köper tre fastighetsportföljer för 845 miljoner kronor. Bland annat säljer Balder sitt bestånd i Finspång och blir i och med affären tioprocentig delägare i Amasten. Amasten genomför en nyemission av både stam- och preferensaktier för att finansiera förvärvet.
Publicerad den 30 Maj 2014

Förvärvet gäller 42 fastigheter, merparten i södra Sverige. Av det totala fastighetsbeståndet utgör cirka 65 procent bostadsfastigheter och cirka 35 procent kommersiella fastigheter.

Förvärvet, som är villkorat av att Amasten kan säkra tillräcklig finansiering, sker i bolagsform och avser samtliga utestående aktier i Köpmansporten AB, Bovista Skärblacka AB, Bovista Finspång Lokaler AB, Bovista Finspång Bostad AB, Stenfastigheter i Karlskoga AB, Karlevox i Karlskoga AB.

Köpmansporten AB är ett bolag närstående Amastens grundare och storägare Thomas Melin.

Fastighetsförvärvet utgör i denna del en närståendetransaktion som har godkänts vid extra bolagsstämma den 26 maj 2014.

Portföljen i Finspång, omfattande 68 000 kvadratmeter, säljs av Balder, till ett underliggande värde om 460 miljoner kronor. Balder kommer som dellikvid teckna aktier i Amasten om maximalt 30 miljoner kronor, vilket motsvarar en ägarandel om cirka tio procent.

Försäljningspriset översteg Balders senaste värdering med drygt tio procent, vilket kommer att redovisas under andra kvartalet.

Förvärvet baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 845 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 6 400 kronor per kvadratmeter. De fastigheter som förvärvas bedöms ge en genomsnittlig direktavkastning om 7,4 procent.

Amasten genomför en nyemission av högst 800 000 preferensaktier och högst 56 666 700 stamaktier riktad till allmänheten, vilket medför en total emissionslikvid om maximalt cirka 370 miljoner kronor. Styrelsen har därtill förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet genom nyemission av ytterligare högst 16 666 700 stamaktier för det fall överteckningsgraden i erbjudandet enligt styrelsens bedömning motiverar detta.
Teckningskursen uppgår till 250 kronor per preferensaktie (med en årlig utdelning om 20 kronor) och 3 kronor per stamaktie.

Utöver grunderbjudandet och övertilldelningsoptionen har Amastens styrelse även fattat beslut om en kvittningsemission om högst 8 333 334 stamaktier som delersättning för del av det villkorade fastighetsförvärvet. Efter genomförandet av kvittningsemissionen kommer Fastighets AB Balder att äga cirka tio procent av de utestående aktierna i Amasten.

- Med de förestående förvärven tar Amasten ett viktigt kliv framåt. Portföljerna innehåller fina fastigheter med bra belägenhet som kompletterar den befintliga portföljen i södra Sverige och etablerar oss på ett bra sätt i både Finspång och Karlskoga. Det tydliggör också vår ambition att vara ett listat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på fastigheter i mindre och medelstora orter. Något som enligt vår uppfattning saknas idag när flera av de listade och noterade bolagen ökar sitt fokus på storstadsregionerna, säger David Dahlgren, vd för Amasten.

- Amastens fokus på bostadsfastigheter och en mindre mängd kommersiella fastigheter ger sammantaget goda möjligheter att skapa ytterligare aktieägarvärde genom kassaflödesdrivna investeringar i städer som erbjuder högre direktavkastning än vad de större städerna erbjuder, säger David Dahlgren.

Erbjudandet är fullt garanterat genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Såvitt avser preferensaktier är Erbjudandet fullt garanterat genom teckningsförbindelser om cirka 10 miljoner kronor och avtal om emissionsgaranti om cirka 190 miljoner kronor och såvitt avser stamaktier är Erbjudandet fullt garanterat genom teckningsförbindelser om cirka 26,8 miljoner kronor och avtal om emissionsgaranti om cirka 143,2 miljoner kronor.

Närmare information angående de parter som har lämnat teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgaranti samt information angående ersättning till sistnämnda kommer att återfinnas i det prospekt som har upprättats och kommer offentliggöras i anledning av erbjudandet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ishockeyikonen: "Padeln är överetablerad – det drabbar alla"

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping HV71:s meste, och kanske bäste, spelare genom tiderna har likt många andra profiler gett sig in i padelindustrin. För Fastighetssverige berättar Johan Davidsson om varför han tror att hans Padelcenter kommer klara sig och hur aktörerna behöver tänka för att hitta lönsamhet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige