Image
Joakim Alm.
Joakim Alm. Bild: Axel Ohlsson

Alm Equity: "Fortsatt turbulent på fastighetsmarknaden"

Bolag Alm Equity redovisar första kvartalets resultat.
Publicerad den 11 Maj 2023
Nyckeltalen. Nyckeltalen.

Noterbara händelser under Q1 för Alm Equity, januari-mars:

Extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder beslutade om förändring av bolagets kapitalstruktur och finansieringsmodell, innebärande ett erbjudande till samtliga preferensaktieägare att omvandla varje preferensaktie till två stamaktier. Vidare beslutades förändrade villkor för avtalade leveranser från ALM Småa Bostad där investerares åtagande om tillskott för kommande fastigheter sker i form av stamaktier istället för preferensaktier och att de byggrätter som inte produktionsstartats omgående säljs över till ett marknadsmässigt värde om cirka 1,3 Mdkr. Efter den riktade emissionen och utbytesförfarandet kommer ALM Equity ha en ägarandel i Svenska Nyttobostäder om cirka 39 procent.

ALM Equity har via dotterbolag tillhandahållit en kreditfacilitet om 80 Mkr till Svenska Nyttobostäder som syftar till att tillhandahålla ett finansieringsutrymme fram tills den ersätts av likvid från deras föreslagna företrädesemission om 250 Mkr, stämman beräknas äga rum under maj/juni 2023.

Händelser efter kvartalet slut:


ALM Equity har tillsammans med de andra delägarna till Klövern ingått en avsiktsförklaring med en internationell investerare som avser förvärva 25 procent av aktierna i Klövern, till ett värde om cirka 1 350 Mkr och investera upp till 3 000 Mkr genom nyemissioner för att finansiera byggnation av planerade projekt. Efter fullgjord investering av byggnationer beräknas deras totala ägarandel uppgå till 51 procent och affären är planerad att ingås under andra kvartalet 2023.

Anmälningsperioden i Svenska Nyttobostäder utbyteserbjudande löpte mellan 3 – 17 april och utfallet blev ca 82 procent, vilket motsvarar totalt 18 041 206 nya stamaktier till tidigare preferensaktieägare. I början av maj genomfördes utbytet och Svenska Nyttobostäder tillträdde de ej produktionsstartade fastigheterna i enlighet med beslutet på den extra bolagsstämman.

ALM Equity kallade till en extra bolagsstämma den 10 maj 2023 för beslut om sakutdelning av stamaktier i Aros Bostadsutveckling AB, i enlighet med den överenskommelse som gjordes i samband med förvärvet förra året. Efter genomförd sakutdelning kommer ALM Equity genom koncernbolag ha ett indirekt aktieinnehav i Aros Bostad uppgåendes till 8 470 971 stamaktier, 2 263 161 preferensaktier och 5 462 076 konvertibler, motsvarande en ägarandel om 26 procent.

Joakim Alm, vd:

– Så här några månader in på året kan vi konstatera att vi nu har en styrränta som ligger 100 punkter högre än vid årsskiftet men att räntebanan kan komma att plana ut mot slutet av året. Läget i fastighetsmarknaden är fortsatt turbulent och många behöver se över sina balansräkningar och anpassa personalstyrkan. Transaktionsvolymerna har gått ned med 75 procent och antalet byggstarter är nere på rekordlåga nivåer. De som inte anpassar sig kommer att gå under eller bli slukade av någon branschkollega.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Neobos strategi framåt: Först avyttring – sedan förvärv

Bolag Fastighetsbolaget Neobo fortsätter minska sina vakanser och öka sin uthyrningsgrad. Däremot redovisar bolaget ett betydligt lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Bolagets vd, Ylva Sarby Westman, säger till Fastighetssverige: – Vi måste arbeta med alla rader i resultaträkningen om vi ska lyckas.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige