Image
Joakim Alm, vd Alm Equity.

ALM Equity och Svenska Nyttobostäder kommenterar förslaget om fusion

Bolag Styrelserna för ALM Equity AB och Svenska Nyttobostäder AB har idag föreslagit en sammanslagning av bolagen. Syftet är att maximera värdet på befintliga tillgångar i Svenska Nyttobostäder och frigöra likviditet för fortsatt tillväxt. Nu kommenterar båda bolagens styrelser det liggande förslaget. Joakim Alm förväntas sitta som vd för det sammanslagna bolaget.


Joakim Alm.

Minskad nettoomsättning för Alm Equity

Bolag Alm Equity redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på -407 miljoner kronor (-1.422).
– Vi får leta oss tillbaka till finanskrisen på 90-talet för att hitta motsvarande utmanande förutsättningar för bygg- och fastighetsmarknaden, säger Joakim Alm i vd-ordet till rapporten.


Vd Joakim Alm ser möjligheter i denna marknad med 'kom-och-fynda'-skylten på ett antal spännande tillgångar.

ALM Equity ser kraftigt minskad omsättning

Ekonomi/Finansiering Alm Equity minskar omsättning och förlusten - vd bedömer att marknaden har bottnat ur.


John Sjölund, CFO på ALM Equity, berättar om det speciella förutsättningarna som rådde när de tillsammans med Corem grundade Klövern.

ALM Equity kommenterar Nreps köp av Klövern: "Flera var aktuella"

Bolag John Sjölund, CFO på ALM Equity medverkade på Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdagar med fokus på fastighetsmarknaden. Han berättade bland annat att det fanns flera intressenter på Klövern, men också vad som fällde avgörandet till Nreps fördel i den affären. Samtidigt ser han ljusa förutsättningar för nyproducerade hyresbostäder framåt.


Visualisering av möjlig utformning där det västra kvarteret syns till vänster och till höger syns det östra kvarteret med höghuset på 16 våningar.

Tredje gången gillt – grönt ljus för stort Nacka-projekt

Bygg/Arkitektur En långdragen detaljplan vid Järla Station i Nacka ser nu ut att närma sig sluttampen – efter tre genomförd granskningar av planen och sex års försening jämfört med den ursprungliga planen har nu ALM Equitys satsning med närmare 400 bostäder och ett pampigt höghus fått grönt ljus i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Fastighetssverige berättar mer om projektet.


handskak

Corem och Alm Equity har genomfört Klövern-affären med Nrep

Transaktioner Den affär som kommunicerades 3 juli mellan Nrep och Corem Property Group, Alm Equity och Broskeppet Bostad genomfördes under torsdagen, det framgår av två separata pressmeddelanden från Corem och Alm Equity.


Redan i år ska Klövern nu kunna byggstarta 800 lägenheter i Kista berättar Rickard Langerfors, bostadschef på Nrep.

Så vill Nrep förändra branschen genom köpet av Klövern

Transaktioner Nrep spänner musklerna på bostadsmarknaden genom att köpa 51 procent av Klövern för 2,5 miljarder kronor. Nu vill Nrep vända på den tvärtnit som bostadsbyggandet hamnat i genom att göra Klövern till ett av de största bostadsbolagen i Sverige, det berättar Nreps bostadschef Rickard Langerfors för Fastighetssverige.


Patrik Essehorn och Rutger Arnhult.

Ny kapitalstark ägare på plats – här är nästa steget för Klövern

Transaktioner Nrep är de kapitalstarka ägarna som Klövern sökt efter en tuff start när bland annat Corem skulle skala av sig bostadssegmentet, det menar ordföranden Patrik Essehorn. Samtidigt har Corem som en av storägarna slagits hårt av omfattande belåning och höga räntor. Rutger Arnhult, Corems vd sedan några veckor tillbaka, säger till Fastighetssverige att Klövern nu kommer kunna accelerera på ett mycket snabbare sätt än bolaget hade klarat annars.


Kista Square Garden blir ett av de första projekten med planerad produktionsstart i höst.

Nrep blir ny huvudägare i Klövern – investerar cirka 6,5 miljarder

Transaktioner Fastighetsinvesteraren Nrep har idag avtalat med Corem Property Group, Alm Equity och ägarna till Broskeppet Bostad om att köpa 51 procent av aktierna i bostadsbolaget Klövern för cirka 2,5 miljarder kronor, inklusive en utdelning. Vidare kommer Nrep att teckna sig i riktade nyemissioner i Klövern med ett belopp som över tid förväntas uppgå till cirka 4 miljarder kronor, för att göra Klövern till en ledande aktör på bostadsmarknaden.


Carola Lavén, vd för Besqab.

Besqab drar sig ur stort projekt i Stockholm

Bolag I december 2014 ingick Besqab, som del i ett JV-bolag, avtal om förvärv av cirka 700 blivande byggrätter inom Lövholmenområdet i Stockholm varav Besqabs andel utgör cirka 350 bostäder. Avtalet, som bland annat är villkorat av en ny detaljplan för bostadsändamål, löpte nyligen ut. På grund av förändrade marknadsförutsättningar har Besqab valt att inte förlänga avtalet för att i stället fokusera på andra intressanta förvärvsmöjligheter.


Klövern skriver nytt avtal.

Klövern tecknar sjuårigt hyresavtal i Solna

Uthyrning Klövern har tecknat hyresavtal med Järva Park Hotell i fastigheten Startboxen 3 i Solna. Avtalet omfattar närmare 7 200 kvadratmeter hotell och restaurangverksamhet. Avtalet gäller i sju år.


Joakim Alm.

Alm Equity: "Fortsatt turbulent på fastighetsmarknaden"

Bolag Alm Equity redovisar första kvartalets resultat.


ALM Equity ökar sitt innehav i Svenska Nyttobostäder.

ALM Equity ökar sitt innehav i Svenska Nyttobostäder

Transaktioner ALM Equitys dotterbolag ALM Småa Bostad har idag frånträtt den projektportfölj som var del av den finansiella omstruktureringen av Svenska Nyttobostäder som kommunicerades i januari 2023. Samtidigt har utbyteserbjudandet genomförts där de preferensaktier ALM Equity äger konverterats till stamaktier. Efter den riktade emissionen och utbytesförfarandet kommer ALM Equity ha en ägarandel i Svenska Nyttobostäder om cirka 39 procent.


Klöverns styrelseordförande Patrik Essehorn om den nya hemliga investeraren som kommer att gå in med flera miljarder i bolaget.

Essehorn om Klöverns utveckling med hemliga stor-investeraren

Ekonomi/Finansiering Klöverns ägare, Corem, ALM Equity, och Broskeppet Bostad, har ingått en avsiktsförklaring med en hemlig internationell investerare om att denna avser förvärva 25 procent av aktierna i Klövern, till ett värde om cirka 1 350 miljoner kronor. Klöverns Styrelseordförande Patrik Essehorn berättar för Fastighetssverige om nyemissionen och planerna för framtiden.


ALM Equity ser dystert på nedskrivningen av tillgångar

Ekonomi/Finansiering Vd:n ser stenar i växellådan och att man bland annat behöver pausa börsnoteringen av Klövern. "Det kan kännas dystert när räkenskaper stängs för året tyngda av nedjusterade tillgångsvärden" skriver Joakim Alm


Förändringar i Svenska Nyttobostäder.

ALM Equity initierar förändring av Svenska Nyttobostäders kapitalstruktur och finansieringsmodell

Bolag ALM Equity har efter dialog med styrelsen i Svenska Nyttobostäder och ett antal andra ägare i Nyttobostäder tagit fram ett förslag att omvandla kapitalstrukturen och finansieringsmodellen i Nyttobostäder.


Joakim Alm.

Kraftigt negativt resultat för ALM i tredje kvartalet

Bolag ALM Equity redovisar en resultatförlust på -762 miljoner för det tredje kvartalet, jämfört med en vinst på 98 miljoner under motsvarande period förra året. Vd:n Joakim Alm skriver i sitt vd-ord att han aldrig tidigare sett en kraftfullare inbromsning på marknaden.


ALM Equitys dotterbolag Bomodul varslar 25 anställda.

Alm Equitys dotterbolag Bomodul varslar 25 anställda

Bolag En kraftig minskning av byggstarter på marknaden har medfört en lägre orderingång för Alm Equitys dotterbolag Bomodul i Bodafors. Bolaget har med anledning av detta beslutat om varsel av 25 medarbetare i produktionen.


Alm Equity säljer 20 procent av 2xA Entreprenad till bolagets vd.

Alm Equity säljer 20 procent av 2xA Entreprenad till bolagets vd

Bolag Alm Equity avyttrar 20 procent av innehavet i 2xA Entreprenad till Thomas Carlsson som är vd i det sistnämnda bolaget.


Magnus Andersson och Joakim Alm.

Strukturaffären mellan ALM Equity och Aros Bostad i hamn

Transaktioner ALM Equity har tecknat avtal om att avyttra cirka 1 500 byggrätter till Aros Bostadsutveckling mot betalning av en kombination av stamaktier, preferensaktier och konvertibler som motsvarar en ägarandel om cirka 35 procent i Aros Bostad.