Image
Kista Square Garden blir ett av de första projekten med planerad produktionsstart i höst.
Kista Square Garden blir ett av de första projekten med planerad produktionsstart i höst. Bild: WtR

Nrep blir ny huvudägare i Klövern – investerar cirka 6,5 miljarder

Transaktioner Fastighetsinvesteraren Nrep har idag avtalat med Corem Property Group, Alm Equity och ägarna till Broskeppet Bostad om att köpa 51 procent av aktierna i bostadsbolaget Klövern för cirka 2,5 miljarder kronor, inklusive en utdelning.
Publicerad den 3 Juli 2023
Eva Landén, Patrik Essehorn och Rutger Arnhult. Bild: Corem och Walthon Advokater
Eva Landén, Patrik Essehorn och Rutger Arnhult. Rickard Langerfors kommer att leda NREP:s bostadssatsning. Bild: NREP
Rickard Langerfors kommer att leda NREP:s bostadssatsning. Joakim Alm. Bild: Axel Ohlsson
Joakim Alm.

Ambitionen är att inom ett fåtal år komma upp till omkring 2000 – 3000 byggstarter per år, vilket gör bolaget till en av de större bostadsrättsutvecklarna i Sverige. Förvärvet ses av Nrep som ett bra tillfälle att öka sin närvaro i en marknad som trots rådande utmaningar har en stark efterfrågan driven av ett långvarigt underskott på bostäder. Affären ger Nrep tillgång till ett kvalitativt bolag med en betydande byggrättsportfölj med över 20 000 bostäder i bra lägen i framförallt Stockholm och Mälardalen. Därmed stärker Nrep sin position ytterligare som en ledande aktör i fastighetsbranschen och visar återigen ett stort engagemang för att driva tillväxt och skapa verklig förändring i den byggda miljön.

– Vi ser stor potential i Klövern som bolag. Med en kombination av den fina bostadsportföljen, vår expertis och finansiella tyngd vill vi fortsätta att utveckla Klövern till en stark aktör som påverkar hela branschens utveckling. Tillsammans med Klöverns övriga ägare ser vi fram emot att expandera bolaget. Det här samarbetet frigör stora möjligheter att skapa tillväxt och långsiktiga värden för såväl våra investerare som bostadsbranschen och de personer vars nya hem vi skapar, säger Rickard Langerfors, bostadschef, Nrep.

De höga ambitionerna understryker Nreps åtagande att driva en positiv förändring inom fastighetsbranschen och ta sig an de stora utmaningar som den står inför, däribland det kraftiga behovet av fler bostäder.

– För att Sverige, med vår demografiska utveckling, ska ha en rimlig chans att matcha utbudet med den ökade efterfrågan på bostäder krävs avsevärt fler byggstarter än vad nuvarande prognoser visar. Därför har vi höga ambitioner att inom kort utöka antalet byggstarter i Stockholmsregionen och avser produktionsstarta cirka 800 lägenheter redan i höst, säger Rickard Langerfors.

Nrep ingår i den nya investeringsplattformen Urban Partners med en vision inriktad på att lösa urbaniseringens utmaningar. Den impact-fokuserade koncernen utgörs av fyra vertikaler och inkluderar förutom fastighetsinvesteraren Nrep även venture capital-bolaget 2150, kreditspecialisten Velo Capital och private equity-bolaget Luma Equity med sammanlagt 20 miljarder euro i tillgångar under förvaltning.

Förvärvet sker via den senaste fonden i Nordic Strategies-serien. Nreps NSF V blev kraftigt övertecknad och stängdes som Europas största value-add fastighetsfond med cirka 41,5 miljarder kronor i kapital.

Vidare kommer Nrep att teckna sig i riktade nyemissioner i Klövern med ett belopp som över tid förväntas uppgå till cirka fyra miljarder kronor, för att göra Klövern till en ledande aktör på bostadsmarknaden.
– Med Nrep som ny huvudägare i Klövern säkrar vi en stabil finansiering för bolagets fortsatta expansion med en kunnig och erfaren fastighetsinvesterare och det möjliggör en byggnation av Klöverns stora byggrättsportfölj, säger Patrik Essehorn, ordförande i Klövern.

Affären - tillsammans med sedvanlig extern finansiering - möjliggör färdigställande av Klöverns projektportfölj om cirka 24 000 bostäder och därmed ambitionen att bli ett av Sverige största bostadsbolag.

Tillträde förväntas ske i augusti 2023. I samband med tillträdet genomför Klövern en riktad nyemission om högst 1 020 miljoner kronor, varvid Nrep kommer att teckna sig för aktier i Klövern till ett värde om en miljard kronor. Nrep kommer därefter upp i cirka 65 procents ägande i Klövern.

– I ett läge när bostadsmarknaden i Sverige har tvärnitat känns det verkligen bra att vi tillsammans med vår nya huvudägare Nrep kan börja bygga bostäder i första hand i Stockholm. Vår ambition är att starta cirka 800 bostäder redan 2023, säger Patrik Mellgren, vd på Klövern.

Corem Property Group, Alm Equity och ägarna till Broskeppet Bostad kvarstår som delägare i Klövern.

Alm Equitys del av köpeskillingen uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor. I samband med det genomför Klövern en riktad nyemission om en miljard kronor där Nrep är ensam tecknare och därefter kommer att äga 65 procent av Klövern. Efter emissionen kommer Alm Equitys ägarandel uppgå till ca 16 procent, och Alm Equity kommer därefter att erbjudas möjlighet att försvara sin ägarandel när Klövern genomför nyemissioner. I samband med transaktionen betalar Alm Equity av skulder om 6 miljoner med avtalat förfall 2024-06 och 2026-06. Transaktionen ger en positiv likviditetseffekt om 0,7 miljarder efter amorteringen av skulder.

– Med Nrep som ny huvudägare i Klövern säkrar vi den finansiering som krävs för att fånga möjligheter i dagens marknadsläge och skapa förutsättningar för att vidareutveckla bolaget. Detta medför att Klövern kan verka offensivt och byggstarta ett stort antal nya bostäder. Tillskottet av en kunnig och erfaren fastighetsinvesterare kommer möjliggöra för Klövern att synliggöra de värden som finns i bolaget på bästa sätt. Det innebär vidare att både Klövern och Alm Equity stärker sina finansiella muskler, vilket kommer vara en framgångsfaktor i dagens omvärldsläge, säger Joakim Alm, vd Alm Equity.

Corems ägarandel kommer efter genomförd transaktion och första emission att uppgå till 17 procent. Ägarna kommer därefter att erbjudas möjlighet att behålla sin ägarandel genom att delta i framtida emissioner.
– Det är mycket glädjande att Nrep valt att gå in som delägare i Klövern och med det möjliggöra acceleration av Klöverns verksamhet. Affären säkerställer Klöverns framtida finansiering och utveckling vilket även är positivt för Corem som förblir en stor ägare i bolaget. För Corem frigör affären också likviditet som kan användas till att lösa obligationer vi har med förfall under 2024. Det stärker oss ytterligare, säger Rutger Arnhult, vd på Corem.

Affären innebär en väsentlig likviditetseffekt för Corem, uppgående till 1,4 miljarder kronor under 2023. I samband med transaktionens genomförande kvartal 3 2023, kommer innehavet i Klövern omklassificeras från Andelar i intressebolag till Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde. Den bokföringsmässiga effekten av affären innebär en bedömd negativ resultateffekt om cirka 1 miljard kronor, vilket redovisas i andra kvartalet 2023. I händelse av en framtida exit kan Corem komma att erhålla en tilläggsköpeskilling om cirka 250 miljoner kronor, som indexjusteras.

I samband med affären avyttrar Corem två förvaltningsfastigheter med bostadspotential, Sicklaön 356:1 i Nacka och Kungsängen 24:3 i Uppsala, till Klövern. Byggrätterna tillhörande fastigheterna ingick i transaktionen 2022 då Klövern bildades. Förvaltningsfastigheterna säljs baserat på ett netto fastighetsvärde om 250 miljoner kronor.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Modekedjans inrednings-satsning lämnar centralt läge

Uthyrning Efter fem år lämnar Ellos Home sin butik på Korsgatan mitt i Göteborgs CBD.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige