Image

”Stark ekonomisk grund gör Sverige attraktivt”

Sverige Stabila kassaflöden, lokal tillgång på krediter och en brist på andra attraktiva investeringsalternativ gör att den nordiska fastighetsmarknaden kommer att leverera god riskjusterad avkastning under de kommande åren. Fastigheter med stabila kassaflöden och en nära koppling till den inhemska efterfrågan förväntas avkasta bäst, där högkvalitativa bostäder samt logistik kopplat till handeln står ut. Det framgår av Newsecs vårupplaga av Property Outlook.
Publicerad den 27 Februari 2012
Arvid Lindqvist. Bild: Newsec. Bild: Newsec
Arvid Lindqvist. Bild: Newsec.

- En period med hög global sparbenägenhet och låg investeringsefterfrågan, i kombination med ett lågt kapacitetsutnyttjande, kommer hålla nere både realräntor och inflation de närmsta åren. Det gynnar den kapitalintensiva fastighetsbranschen, säger Newsecs chefekonom Arvid Lindqvist.

Stabilt ökande kassaflöden: De nordiska ekonomierna avviker från stora delar av den övriga västvärlden i och med att regionen kommer att fortsätta växa de kommande åren skapas gynnsamma förutsättningar för ökande kassaflöden för kvalitativa fastigheter i bra lägen.

Lokal tillgång till krediter: De fundamentala förändringar som just nu sker på den globala finansmarknaden – med minskad tillgång till krediter, stor selektivitet hos bankerna och höga bankmarginaler som följd – kommer att påverka den kreditintensiva fastighetssektorn negativt. Effekterna förväntas emellertid bli mindre i Norden än i resten av Europa i och med våra bytesbalansöverskott, de – förutom i Danmark – intakta finanssystemen och bankers minimala exponering mot Sydeuropa.
Brist på investeringsalternativ: Låg riskjusterad avkastning på alternativa tillgångar som statsobligationer och aktier gör att den nordiska fastighetsmarknaden kommer vara ett attraktivt investeringsalternativ för både inhemska och utländska investerare som söker stabil avkastning.
- Trots en vikande världskonjunktur var likviditeten på den nordiska fastighetsmarknaden god under 2011 och omsatte 18 miljarder euro, där Sverige är den dominerade delmarknaden. Det motsvarade cirka 20 procent av den totala europeiska transaktionsvolymen. Fastigheter i Norden förblir ett attraktivt tillgångsslag och likviditeten på fastighetsmarknaden förväntas vara fortsatt god under 2012, säger Newsecs chefekonom Arvid Lindqvist.

Ur rapporten kan också utläsas att bostäder i Stockholmsområdet är en mycket bra investering med låg risk och hyfsad avkastning. Men den allra säkraste, alltså med lägst risk, investeringen gör man nu i vindkraft. Man menar att många kommer få upp ögonen för det segmentet under året.

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De investerade mest i det egna beståndet under 2023

Lista Fastighetssverige listar nu vilka noterade bolag som investerade mest i sina fastigheter under föregående år.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige