Image

Victoria Park sänker räntenivån till 2,2 procent

Ekonomi/Finansiering Victoria Park har tecknat ett nytt finansieringsavtal som sänker den genomsnittliga räntan till 2,2 procent och frigör cirka 435 miljoner i likviditet.
Publicerad den 22 Juni 2015

Vid utgången av första kvartalet 2015 uppgick motsvarande genomsnittsränta till 2,6 procent. Bolaget kommer per 30 juni 2015 ha en kassa på cirka 700 miljoner kronor samt en outnyttjad checkkredit på 90 miljoner kronor.

Victoria Park har ingått avtal med Swedbank, Danske Bank och Sparbanken Skåne om refinansiering av lån avseende fastigheterna i Linköping, Kristianstad och Markaryd. I samband med refinansieringen kommer bolaget att uppta ytterligare krediter hos nämnda banker. Det sammanlagda kreditbeloppet, som har en löptid om 3 till 5 år, kommer att uppgå till 1 343 miljoner kronor, vilket innebär att koncernen frigör likviditet om cirka 435 miljoner kronor. Refinansieringen och utbetalningen av de ytterligare krediterna kommer att ske den 30 juni 2015.

Eftersom de nuvarande lånen löses i förtid kommer bolaget få betala en engångsavgift till befintliga långivare som uppgår till cirka 9 miljoner, vilket kommer belasta resultatet under innevarande kvartal.

- Genom det nya finansieringsavtalet sänker vi den genomsnittliga finansieringskostnaden samtidigt som kapitalbindningstiden bibehålls, dessutom ökar det vår finansiella flexibilitet då vi frigör närmare en halv miljard i likviditet. Medel som vi antingen kan använda i värdeskapande investeringar i befintligt bestånd, till nya förvärv eller en kombination av de båda, säger Peter Strand, vd för Victoria Park.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Victoriahem AB på Branschguiden

I början av 2022 förenades Victoria Park och Hembla under det gemensamma varumärket Victoriahem. Tillsammans tar vi hand om 39 000 familjers hem i 31 kommuner, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.

Vårt fokus är att långsiktigt äga, förvalta och rusta upp bostäder i miljonprogramsområden, samtidigt som vi bygger fler bostäder. Vi har 500 medarbetare, de flesta jobbar nära våra hyresgäster i våra bostadsområden. En tät dialog med de boende och samverkan med andra samhällsaktörer är centralt i vår verksamhet. Vår ägare Vonovia är Europas största bostadsbolag...

Läs mer om Victoriahem AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

De är största fastighetsägarna i Västerås

Lista Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i landets tio största kommuner. I dag har turen kommit till Västerås, som med sina 156 838 invånare är landets sjunde största kommun enligt SCB.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige