Image
Einar Janson.
Einar Janson. Bild: Titania

Titania stabiliserar driftnettot

Bolag Titania putsar till siffrorna under sist kvartalet 2023 i sin bokslutskommuniké. – Vi tror framöver på en comeback för bostäder i Stockholm som attraktivt tillgångsslag för alla olika typer av investerare och att detta parat med hyresökningar kommer att ge värdeuppgångar på sikt, skriver Einar Janson i vd-ordet.
Publicerad den 23 Februari 2024

– Med 2023 till ända kan vi konstatera att prognoserna om drastiskt minskat antal byggstarter för bostäder infriades med råge. Under förra året sattes spaden i backen för färre bostadsprojekt i Sverige än på ett decennium och den utbredda pessimismen för utsikterna för bostadsbyggande är djup. Titania avslutade, trots detta, fjolåret med att byggstarta två projekt med totalt 280 lägenheter och ser positivt på framtiden, skriver vd Einar Janson i bokslutskommunikén.

Kvartalet oktober–december 2023
Nettoomsättningen uppgick till 15 589 tkr (11 898)
Hyresintäkterna var 10 247 tkr (7 619)
Driftnettot blev 5 777 tkr (5 819)
Resultat före skatt uppgick till 37 189 tkr (-135 409)
Kvartalets resultat uppgick till 34 776 tkr (-106 380)
Resultat per aktie före och efter utspädning var 0,49 kr (-1,49)

Helåret 2023
Nettoomsättningen uppgick till 64 477 tkr (206 765), varav omsättning från försäljningen av fastigheten i Malibu, USA uppgick till – (143 358 tkr)
Hyresintäkterna var 35 527 tkr (30 031)
Driftnettot blev 26 351 tkr (23 840)
Resultat före skatt uppgick till -15 144 tkr (-171 555)
Periodens resultat uppgick till -29 677 tkr (-132 686)
Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,42 kr (-1,86)
Totalt antal förvaltade lägenheter uppgick vid årets slut till 526 (278)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2023. Utdelningsförslaget är i enlighet med Titanias utdelningspolicy.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Standardiserad digitalisering nödvändig, menar experten

Teknik Fastighetsbranschen står inför ett förändringstryck och måste leva upp till myndigheternas och hyresgästernas krav. Men just nu råder en nybyggaranda när det gäller digitalisering i branschen och det saknas tydliga ramar och regler. Christoffer Börjesson är head of digital accelerator på Newsec och har tydliga tankar om hur digitaliseringen bör standardiseras för att lyckas uppnå målet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige