Image

Stockholms stad på väg att köpa av Fabege

Transaktioner Stockholms stad är på väg att köpa en fastighet i Ulvsunda av Fabege för 100 miljoner kronor. Förvärvet är nödvändigt i omdaningen av Ulvsunda industriområde till bostadsområde.
Publicerad den 23 Maj 2011
Induktorn 33. Bild: Fabege. Bild: Fabege
Induktorn 33. Bild: Fabege.

Exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden i Stockholm genomför ett programarbete för att omdana Ulvsunda industriområd till bostadsområde.

Samtidigt pågår utbyggnaden av tvärbanan mot Solna och för att åstadkomma en levande och attraktiv stadsmiljö har exploateringsnämnden bedömt att det behövs tvärförbindelser genom området.

Då tvärbanan passerar genom området på en egen banvall är det svårt att få till stånd fungerande lösningar.

Exploateringsnämnden har bedömt att det krävs att fastigheten Stockholm Induktorn 33 korsas vilket innebär att delar av befintliga byggnader på fastigheten måste rivas.

Förvärvet knyter även an till Vision Bällstaviken där den övergripande målsättningen är att bygga ihop Stockholm med Solna och Sundbyberg för att på så sätt skapa attraktiva bostadsområden i närheten av redan befintlig bebyggelse.

Huvudsyftet med stadens förvärv är att få full rådighet över fastigheten, vilket underlättar den kommande utvecklingen och stadens utbyggnad av stadsdelen.

Induktorn 33 omfattar 18 000 kvadratmeter tomtarea. På byggnaden finns flera byggnader om totalt cirka 17 400 kvadratmeter lokalarea. Staden tar över hyresavtalen och avser att teckna förvaltningsavtal med fastighetskontoret.

Staden och Fabege är överens om en köpeskilling på 100 miljoner kronor. Avtalet förfaller om inte kommunfullmäktige senast 30 juni 2011 godkänner avtalet genom beslut som senare vinner laga kraft.

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Doldisen som spräcker miljardvallen

Bolag Stor intervju med Bricknovas grundare och vd Orlando Villacrez om hur bolaget byggts upp från noll till en miljard-pipeline, värderingen i den pågående nyemissionen – och sweet spot-marknaden som möjliggör nybyggda parhus, radhus och villor i bostadsrättsform för under fem miljoner kronor i Storstockholm.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY