Image

Södra Nyhamnen kan få 500 bostäder

Bostäder Nu tar Jernhusen ytterligare ett steg i Södra Nyhamnen i Malmö med att skapa en stationsnära stadsdel. Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut den 24 mars om samråd för detaljplan.
Publicerad den 27 Mars 2017
Södra Nyhamnen utvecklas. Bild: Jernhusen
Södra Nyhamnen utvecklas.

Det planförslag som kommunen lagt fram innebär en omvandling från industrimark till tät och varierad bebyggelse med bostäder, handel och service samt kontor.

Den nya stadsdelen ligger i anslutning till centralstationen och sträcker sig österut längs med bangården och Carlsgatan. Planförslaget ger möjlighet till 74 000-81 000 kvadratmeter byggrätt vilket motsvarar cirka 500 bostäder och cirka 800 arbetsplatser.

Ett rekreativt upphöjt stråk längs den södra sidan av planområdet planeras för att skapa en plats, Bangårdsterrassen, som också ska fungera som en länk mellan Gamla staden och Nyhamnen.

Detaljplanen beräknas vinna laga kraft i december 2017.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Hon föreslås bli ny vd för Stockholmshem

Bolag Nuvarande vd:n Anette Sand ska gå i pension vid årsskiftet – nu kan Fastighetssverige berätta vem som föreslås bli hennes ersättare.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige