Image

Södra Nyhamnen kan få 500 bostäder

Bostäder Nu tar Jernhusen ytterligare ett steg i Södra Nyhamnen i Malmö med att skapa en stationsnära stadsdel. Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut den 24 mars om samråd för detaljplan.
Publicerad den 27 Mars 2017
Södra Nyhamnen utvecklas. Bild: Jernhusen
Södra Nyhamnen utvecklas.

Det planförslag som kommunen lagt fram innebär en omvandling från industrimark till tät och varierad bebyggelse med bostäder, handel och service samt kontor.

Den nya stadsdelen ligger i anslutning till centralstationen och sträcker sig österut längs med bangården och Carlsgatan. Planförslaget ger möjlighet till 74 000-81 000 kvadratmeter byggrätt vilket motsvarar cirka 500 bostäder och cirka 800 arbetsplatser.

Ett rekreativt upphöjt stråk längs den södra sidan av planområdet planeras för att skapa en plats, Bangårdsterrassen, som också ska fungera som en länk mellan Gamla staden och Nyhamnen.

Detaljplanen beräknas vinna laga kraft i december 2017.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Det finns ett starkt intresse på kontorsmarknaden"

Bygg/Arkitektur Sveriges högsta kontorshus Citygate i Göteborg har nått sina 144 meter på höjden och nu är det insidan som ska färdigställas det närmaste året. Hittills har Skanska hyrt ut drygt 30 procent av den väldiga skrapan men den siffran kommer snabbt att stiga, det berättar Skanskas marknadschef Mats Dynevik för Fastighetssverige. Här berättar han mer om den höga efterfrågan på nyproducerade kontor och hur uthyrningsmarknaden snabbt blivit bättre efter sommaren 2021.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY