Image
Ilija Batljan.
Ilija Batljan. Bild: Axel Ohlsson

SBB uppdaterar mål om belåningsgrad

Bolag Samhällsbyggnadsbolagets styrelse har beslutat att uppdatera det finansiella målet gällande belåningsgrad från lägre än 55 procent till lägre än 50 procent.
Publicerad den 27 Mars 2019

Det uppdaterade målet samt SBB:s övriga finansiella och operationella mål presenteras nedan (tidigare nivåer anges inom parentes):
• Generera tillväxt i substansvärde per stamaktie, exklusive utdelning på stamaktier, som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 12 procent per år (oförändrat)
• Belåningsgrad lägre än 50 procent (lägre än 55 procent)
• Soliditet om minst 35 procent (oförändrat)
• Generera en intjäning från försäljning av byggrätter om i genomsnitt 250 till 400 mkr per år (oförändrat)
• Säkerställd belåningsgrad lägre än 40 procent (oförändrat)
• Räntetäckningsgrad om lägst 2,5 ggr (oförändrat)
• Långsiktigt mål att dela ut 40 procent av det utdelningsgrundande resultatet (inkl. utdelning på preferensaktier) (oförändrat)
SBB:s operationella mål:
• Ett fastighetsbestånd om 40 mdkr till år 2023, med bibehållen investment grade rating (oförändrat)
• Renovering av minst 600 lägenheter per år (oförändrat)
• Byta handelsplats från First North Premier till Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019 (oförändrat)

– Vi arbetar aktivt för att stärka vår finansiella position och uppnå en investment grade rating. Genom att uppdatera målet om belåningsgrad tar vi ytterligare ett steg på vår resa, säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför tvivlar Rost på experternas kontors-profetior

Bolag Coronaeffekten är tydlig då uthyrningsgraden minskade med sex procentenheter och Diös gav hyresrabatter motsvarande 24 miljoner kronor under årets andra kvartal. Vd:n Knut Rost sammanfattar den turbulenta perioden med stolthet och konstaterar att bolaget står väl rustat finansiellt. För Fastighetssverige berättar han även varför han delvis förkastar prognoserna om kontorsmarknadens framtida förvandling.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY