Image
Sagax vd David Mindus.
Sagax vd David Mindus. Bild: Sagax

Sagax: Oförändrad prognos

Bolag Sagax förvaltningsresultat ökar med 23 procent under Q1.
Publicerad den 12 Maj 2022

Q1-siffrorna:

Hyresintäkterna ökade med 21 % till 885 miljoner kronor (731 miljoner kronor motsvarande period föregående år).
Förvaltningsresultatet ökade med 23 % till 786 (637) miljoner kronor.
Förvaltningsresultat per A- och B-aktie ökade med 26 % till 2,27 (1,80) kronor efter utspädning.
Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 864 (1 381) miljoner kronor.
Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med –233 (226) miljoner kronor.
Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 581 (2 157) miljoner kronor motsvarande 4,77 (6,59) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 670 (414) miljoner kronor motsvarande 1,91 (1,10) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
Nettoinvesteringarna uppgick till 1 116 (971) miljoner kronor varav 964 (1 057) miljoner kronor avsåg fastighetsförvärv.

För 2022 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser uppgå till 3 200 miljoner kronor. Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommuniké för 2021.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Vd-byte på Castellums coworkingbolag

Bolag Castellumägda coworkingbolaget United Spaces byter vd till hösten. Avgående vd:n Yvonne Sörensen Björud berättar för Fastighetssverige om beslutet att lämna, om tiden i bolagen och om framtidsplanerna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige