Image

Så här blir nya Stadsbiblioteket i Göteborg

Bygg/Arkitektur I samband med världsbokdagen den 23 april slås portarna upp till Göteborgs om- och tillbyggda stadsbibliotek. Se bilderna redan nu.
Publicerad den 17 April 2014

Erséus Arkitekter är byggnadens arkitekt och Link arkitektur har ansvarat för inredningsuppdraget.

Arbetet som har pågått sedan 2011 har haft ”möten” som ett centralt ledord.
När Göteborgs stadsbibliotek stod klart 1967 var det en modern byggnad, redo för samtidens krav. Men med tiden har nya behov tillkommit och verksamheten har vuxit ur sin gamla 60-talskostym. För Link arkitektur, som har ansvarat för inredningsuppdraget, har det handlat om att skapa en mångfacetterad plats där tusentals dagliga besökare kan mötas. Besökarna bjuds nu på inspirerande rum som är gestaltade med stor omsorg. Miljöer som både tar tillvara den ursprungliga byggnadens inneboende karaktär och samtidigt svarar mot nutidens och framtidens behov.

– I början av projektet finns det alltid en mängd olika krav, idéer, önskemål och visioner. Vår uppgift har varit att samla dessa och omvandla dem till en fungerande helhet, berättar Klara Brunnström, ansvarig inredningsarkitekt.

- En del av utmaningen har varit att skapa en tydlig och överblickbar struktur som samtidigt är spännande och inbjudande, med platser som lockar till möten av olika slag. Medier och rumsupplevelse i kombination med besökarens och personalens behov ska vara i fokus på biblioteket.

I tillbyggnaden finns den nya entrén med sin öppna hörsalstrappa, ett nytt café, utökad biblioteksyta samt nya grupprum och mötesrum. Även den befintliga byggnaden är i flera avseenden ny. All inredning är ny och även här finns nya grupprum men den tydligaste förändringen är den öppna glasfasaden. I det nya galleriet finns numera läsplatser med utsikt över staden.

Higab äger fastigheten.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Låg aktivitet på transaktionsmarknaden – men fortfarande mycket kapital som kommer fortsätta investera"

Bolag CBRE stärker sin rådgivningsverksamhet med Daniel Hummel som ny vd för den svenska verksamheten. För Fastighetssverige berättar han om nya tjänsten på CBRE, återkomsten till fastighetsbranschen och ger sin syn på transaktionsmarknaden 2024.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige