Image

Ruric genomför emission – men priset är redan för högt

BOLAG Krisdrabbade Ruric genomför en företrädesemission. Aktieägarna får teckna en ny aktie för varje aktie de äger till en teckningskurs på 24 kronor. Problemet är att aktien i går föll ner till 23 kronor.
Publicerad den 9 Oktober 2008

Ruric skickade ut ett pressmeddelande om emissionen i går eftermiddag. När handeln inleddes i går var aktien värd 32 kronor, men den föll under dagen nästan 30 procent, ner till 23 kronor.

Första dag för handel exklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen är på måndag, den 13 oktober.

Emissionslikviden är tänkt att användas för fortsatt utveckling av Glinki/Moika- och Fontanka 57-projekten samt för att säkerställa räntebetalningen på utestående obligationslån med ränteförfallodag i mitten av november 2008.

Vissa större aktieägare och styrelseledamöter har förbundit sig att teckna sin andel av företrädesemissionen. Dessa teckningsförbindelser uppgår till 17,0 miljoner kronor, motsvarande 10,3 procent av företrädesemissionen. Härutöver har Rurics styrelseordförande Nils Nilsson förbundit sig för att teckna aktier för ytterligare 23,5 miljoner kronor med utnyttjande av subsidiär företrädesrätt alternativt utan företrädesrätt. Sammanlagt har således teckningsförbindelser ingåtts om 40,5 miljoner kronor, motsvarande 24,5 procent av företrädesemissionen.

Teckningsförbindelserna, tillsammans med Bolagets kassa, säkerställer som ett minimum, att tillräckliga medel finns för att erlägga räntebetalning på utestående obligationslån med ränteförfallodag i mitten av november 2008.

Vid full teckning beräknas företrädesemissionen tillföra Bolaget 165,2 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Högsta antal aktier som kan komma att nyemitteras uppgår till 6 884 881 (665 133 A-aktier samt 6 219 748 B-aktier), medförande en högsta ökning av aktiekapitalet om 13 769 762 kronor. Den nya ledamoten Anna Haskell röstade emot mot förslaget.

Aktien har rasat med 90 procent i år och med över 60 procent de tre senaste månaderna.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

"Låg aktivitet på transaktionsmarknaden – men fortfarande mycket kapital som kommer fortsätta investera"

Bolag CBRE stärker sin rådgivningsverksamhet med Daniel Hummel som ny vd för den svenska verksamheten. För Fastighetssverige berättar han om nya tjänsten på CBRE, återkomsten till fastighetsbranschen och ger sin syn på transaktionsmarknaden 2024.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige