Image

Peab fullföljer erbjudandet om Peab Industri

BOLAG Vid anmälningstidens utgång den 3 december hade aktier motsvarande 94,7 procent av rösterna och 89,1 procent av kapitalet lämnats in i erbjudandet. Peab behöver 90 procent av kapitalet och förlänger nu sitt erbjudande till den 17 december.
Publicerad den 9 December 2008

Peab väljer i detta läge att fullfölja erbjudandet till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Peab Industri. Samtliga fullföljandevillkor i erbjudandehandlingen har uppfyllts eller frånfallits (häribland villkoret om 90 procents anslutningsgrad). Peab har inte förvärvat några aktier i Peab Industri utanför erbjudandet och äger därmed inte några aktier i Peab Industri förutom dem som lämnats in genom erbjudandet.

Anmälningsperioden förlängs till den 17 december 2008 för att möjliggöra deltagande i erbjudandet för de aktieägare och konvertibelinnehavare som ännu inte accepterat. För dem som väljer att inte acceptera erbjudandet bör noteras att likviditeten i aktien framöver kommer att vara ytterst begränsad. I det fall Peab når en anslutningsgrad över 90 procent av kapitalet kommer Peab att begära tvångsinlösen av kvarvarande aktier och konvertibler i Peab Industri samt verka för en avnotering av Peab Industris aktie från OMX Nordic Exchange Stockholm.

Peab Industris styrelse har tidigare rekommenderat sina aktieägare att inte gå med på erbjudandet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Startbesked för över 500 bostäder i Biskopsgården

Bostäder Framtiden Byggutveckling väntas få positivt planbesked för över 500 nya bostäder samt ytterligare olika verksamheter i Biskopsgården.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige