Image
Anders Nissen.
Anders Nissen. Bild: Pandox

Pandox: Substansvärde upp 17 procent

Bolag Pandox substansvärde uppgick vid årsskiftet till 164,04 kronor per aktie (144,54). Utdelningen höjs till 4,70 (4,40).
Publicerad den 14 Februari 2019

Oktober–December 2018
• Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 749 (571) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 1 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 627 (490) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 1 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 165 (144) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 11 procent justerat för valutakurseffekter
• EBITDA uppgick till 749 (597) MSEK
• Cash earnings uppgick till 480 (482) MSEK
• Cash earnings per aktie uppgick till 2,88 (3,06) SEK
• Periodens resultat uppgick till 775 (1 183) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 4,63 (7,47) SEK
• Pandox tillkännagav och slutförde två förvärv i Storbritannien samt slutförde en avyttring i Sverige


Januari–december 2018
• Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 2 971 (2 202) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 2 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 2 517 (1 882) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 1 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 540 (494) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 10 procent justerat för valutakurseffekter
• EBITDA uppgick till 2 909 (2 252) MSEK
• Cash earnings uppgick till 1 890 (1 660) MSEK
• Cash earnings per aktie uppgick till 11,26 (10,46) SEK
• Periodens resultat uppgick till 2 823 (3 148) MSEK
• Resultat per aktie uppgick till 16,83 (19,89) SEK
• EPRA NAV per aktie uppgick till 164,04 (144,54) SEK
• Styrelsen föreslår en utdelning om 4,70 (4,40) SEK per aktie, totalt 787 (737) MSEK

Vd Anders Nissen:
– För helåret och det fjärde kvartalet 2018 redovisar Pandox en tillväxt i totalt driftnetto på 29 respektive 25 procent och en tillväxt i substansvärde, mätt i årstakt, på 17 procent. För jämförbara enheter ökade totalt driftnetto med 3 procent i båda resultatperioderna, justerat för valutakurseffekter. Drivkrafterna var lönsamma förvärv på nya stora hotellmarknader, en god utveckling i Bryssel samt en stabilt positiv underliggande efterfrågan i hotellmarknaden. I det fjärde kvartalet ökade intäkter och driftnetto i Fastighetsförvaltning, för jämförbara enheter, med 1 procent vardera, justerat för valutakurseffekter. Tillväxten begränsades av renoveringseffekter i egen portfölj samt utmanande jämförelsetal på nyckelmarknader i Tyskland där mässkalendern var svagare än föregående år. I Köpenhamn och Oslo, där större ökningar av antalet nya hotellrum planeras 2019-2020, var utvecklingen blandad i kvartalet.

– Pandox bedömning är att hotellkonjunkturen har fortsatt potential att växa men att den är i en mognadsfas och att tillväxttakten avtar. I vissa delmarknader sätter ny hotellkapacitet tryck på RevPAR på kort till medellång sikt. Givet en positiv ekonomisk tillväxt, Pandox väldiversifierade portföljmed en balanserad efterfrågan samt ett positivt bidrag från de förvärv som Pandox genomförde 2018, finns förutsättningar för viss tillväxt 2019. Påskens infallande förväntas ha en positiv påverkan på det första kvartalet. Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 4,70(4,40) per aktie för 2018, vilket är en ökning med cirka 7 procent. Utdelningsandelen är fortsatt i den nedre delen av Pandox finansiella målintervall och ska ses i ljuset av attraktiva förvärvs-och investeringsmöjligheter.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Colliers-toppen: Då vänder fastighetsmarknaden

Bolag Transaktionsmarknaden i Norden är den svagaste på ett decennium och någon särskilt stor ljusning väntar sig inte Colliers under det avslutande kvartalet, även om de väntar sig att det blir det starkaste på året och att ungefär tio miljarder euro ska omsättas fram till årsskiftet. För Fastighetsmarknaden som helhet dröjer det innan återhämtningen är här, först ska börsen och sedan obligationsmarknaden rätta till sig, det berättade Colliers nordiska vd Bård Bjølgerud under bolagets senaste Nordic Outlook-presentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige