Image
Stina Lindh Hök, operativ chef på Nyfosa.
Stina Lindh Hök, operativ chef på Nyfosa. Bild: Nyfosa.

Nyfosa: Positiv nettouthyrning och förvaltningsresultatet upp 22 procent

Bolag Stina Lindh Hök och Co presenterar en stark delårsrapport och ser positivt på framtiden.
Publicerad den 21 April 2021

Rapporten i siffror:
Intäkterna uppgick till 571 miljoner kronor (430), en ökning med 33 procent.
Förvaltningsresultatet uppgick till 421 miljoner kronor (344), en ökning med 22 procent.
Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint venture uppgick till 283 miljoner kronor (260), en ökning med 9 procent.
Utdelningsgrundande kassaflöde per aktie uppgick till 1,15 miljoner kronor (1,20), en nedgång med 4 procent.
Resultat efter skatt uppgick till 639 miljoner kronor (659).
Resultat efter skatt per aktie uppgick till 3,46 miljoner kronor (3,80).

I vd-ordet kommenterar Stina Lindh Hök Nyfosas start på 2021:
– Under årets första kvartal visade Nyfosa fortsatt stabilitet med positiv nettouthyrning och starka nyckeltal. I mars genomförde vi en uthyrning i Eskilstuna för en unik etablering inom svensk batteriindustri. Det kinesiska bolaget Senior ska växa sin verksamhet för att skapa Europas största produktionsanläggning för leveranser bland annat till Northvolt. Naturligtvis är det väldigt positivt att Nyfosa kan bidra till en sådan satsning i Sverige där vi blir en viktig pusselbit för fortsatt utbyggnad av Seniors verksamhet.

– I april tog vi ännu ett steg för att bygga kassaflöde och värde. Vi går nu in i Finland som idag saknar en opportunistisk aktör som Nyfosa. Vår bedömning är att det finns goda möjligheter för bra affärer. Ambitionen är att bygga upp en diversifierad fastighetsportfölj med hållbar profil på den finska marknaden och nå ett fastighetsvärde om 7 miljarder kronor inom fem år. Genom samarbete med Brunswick Real Estate som redan är etablerade i Finland har vi en kort startsträcka.

– Vi fortsätter som vi alltid har gjort genom att göra affärer där vi ser möjligheter. En stark bank- och kapitalmarknad ger möjlighet att fortsätta växa lönsamt. Med ett grönt finansiellt ramverk på plats skapar vi dessutom möjligheter till olika former av grön finansiering samtidigt som det ger oss ytterligare ett verktyg i vårt hållbarhetsarbete.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet:
I februari avyttrades en handelsfastighet för 220 miljoner kronor.
I mars tecknades ett 12-årligt hyresavtal för etablering av en ny produktionsanläggning i Eskilstuna. Uthyrningen omfattar initialt 14 tusen kvm med planerad utökning till totalt cirka 70 000 kvadratmeter.
I mars genomfördes en bytesaffär omfattande förvärv av fem fastigheter för 657 miljoner kronor och avyttring av två projektfastigheter för 477 miljoner kronor.
Efter kvartalets slut meddelade Nyfosa att bolaget har upprättat ett grönt finansieringsramverk och överväger emission av grönt obligationslån samt offentliggjorde ett villkorat återköpserbjudande av bolagets utestående obligation.
Efter kvartalets slut meddelade Nyfosa beslutet att långsiktigt bygga upp en diversifierad fastighetsportfölj på den finska fastighetsmarknaden tillsammans med Brunswick Real Estate.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Per Schlingmann: Därför är 15-minutersstaden här för att stanna

Bolag Den tidigare moderatpolitikern är numera bland annat stadsutvecklingsstrateg som är väl insatt i det allt mer populära konceptet 15-minutersstaden. När Diös ordnade ett digitalt event på temat berättade han mer om innehållet i konceptet och varför attraktiviteten accelererats under pandemin.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY