Image
Tomas Carlsson, vd för NCC.
Tomas Carlsson, vd för NCC. Bild: NCC

NCC:s nya mål: 16 kronor vinst per aktie 2023

Bolag Vid dagens kapitalmarknadsmöte presenterar NCC uppdaterade finansiella mål och hållbarhetsmål. Under dagen kommer vd Tomas Carlsson tillsammans med CFO Susanne Lithander och cheferna för de respektive affärsområdena att presentera en uppdatering av NCC:s status och strategiska inriktning.
Publicerad den 18 November 2020

– Vi har uppdaterat vår strategiska inriktning för att förstärka NCC:s position som ett ledande kunskapsbaserat byggföretag som hjälper sina kunder genom komplexa processer och levererar hållbara resultat. Vi väljer nu att fokusera på ett fåtal mål för att förstärka och accelerera den utvecklingen, säger Tomas Carlsson, vd NCC.

NCC inför ett nytt finansiellt mål för vinst per aktie. Målet är satt till 2023 och att NCC då ska leverera 16 kronor vinst per aktie. År 2019 var vinsten per aktie 8,08 kronor.

Målet för en nettoskuld under 2,5 gånger ebitda ligger fast liksom utdelningspolicyn om att minst 40 procent av resultatet efter skatt ska delas ut.

Målet för avkastning på eget kapital samt målet för rörelsemarginal på koncernnivå tas bort. De ersätts av specifik uppföljning och relevanta mål för varje affärsområde.

– Vi vill sätta fokus på att som koncern kunna växa lönsamt. Avkastning på sysselsatt kapital kommer att vara det prioriterade målet för de affärsområden som binder mycket kapital, det vill säga Property Development och Industry, säger Tomas Carlsson.

På hållbarhetsområdet har NCC ett antal mål med måldatum 2020. Uppföljning av dessa mål kommer att redovisas i årsredovisningen för 2020. NCC har uppdaterat målen inom områdena hälsa och säkerhet samt klimat och energi från 2021:

# Hälsa och säkerhet: LTIF4 ska vara 3,0 år 2022. Detta mål sätter ytterligare fokus på att minska antalet allvarliga olyckor.

# Klimat och energi: 60% minskning av CO2e utsläpp från scope 1 och 2 per MSEK omsättning till 2030 (basår 2015).50% minskning av CO2e ton i relation till köpta volymer av de största bidragarna inom NCC till 2030. Inledningsvis fokuserar vi på betong, stål, asfalt och transporter.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Här ska Bonnier Fastigheter bli större

Bolag Fastighetssverige diskuterar med Bonnier Fastigheters vd Tomas Hermansson. Här ska de växa och så här är läget för kontoren och detaljhandeln.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY