Image

Många hinner inte energideklarera

POLITIK De kommunala bostadsföretagens branschorganisation, SABO, har genomfört en undersökning bland sina medlemsföretag om hur de ligger till med energideklarationerna. Enkäten visar att många, över 70 procent, riskerar att inte hinna klart i tid.
Publicerad den 9 Januari 2008

- Rätt utfört ger arbetet med deklarationen en mycket viktig möjlighet till energibesparingar. Därför är det angeläget att fokusera på kvaliteten och inte försöka utföra processen fort och billigt, säger Ulrika Jardfelt, chef för fastighetsutveckling på SABO.

Nästan 60 procent av medlemmarna har en plan för genomförandet av energideklarationen, men bara 28 procent tror att deras uppgifter kommer att finnas i Boverkets databas till den 31 december 2008. 26 procent tror inte att man klarar av uppgiften i tid, medan 46 procent inte vet. Endast 20 procent har påbörjat arbetet med att upphandla konsulter.

- Vi har genomfört den här enkäten för att få en bild av läget ute i medlemsföretagen. Denna information ger oss möjlighet att hjälpa våra medlemmar att hinna klart i tid, berättar Ulrika Jardfelt.

Hon menar att tidsaspekten är underordnad kvalitetsaspekten:
- Det viktiga är att deklarationen genomförs så bra som möjligt. Meningen med det hela är ju inte ökad pappersexercis. Arbetet med att ta fram energideklarationerna ger, rätt utfört, en viktig möjlighet att hitta kostnadseffektiva åtgärder för energibesparingar, avslutar Ulrika Jardfelt.


För att underlätta för medlemsföretagen att genomföra energideklarationen, och få största möjliga nytta av den, har SABO ett antal råd:
1. Avsätt tid och börja nu. Allt tar mer tid än man anar, från upphandlingen av oberoende energiexpert till genomförandet.
2. Gör en konkret och realistisk plan som också innehåller i vilken ordning man vill deklarera sina byggnader och vem som ska göra vad i företaget.
3. Budgetera för energideklarationen. Avsätt personella och ekonomiska resurser.
4. Fundera igenom vilken nytta arbetet med energideklarationerna gör för ert företag. Utnyttja sedan kunskapen aktivt till att energieffektivisera fastigheterna.
5. Fokusera på kvalitet. Genomför inte processen fort och billigt. En bra energiexpert kan ge åtgärdsförslag som företaget har stor nytta av.
6. Se till att ha ordning på relevanta dokument, såsom ritningar, underhållsplan, OVK-protokoll, radonmätning. Detta ger mycket viktig information till konsulten och gör processen enklare och billigare. Det ger också den oberoende energiexperten skäl att känna sig trygg i bedömningen av sina beslut.
7. Var behjälplig genom att ge energiexperten insyn i verksamheten och ge vid behov tillgång till interna system. Det kan underlätta bedömningen av fastigheterna.
8. Platsbesiktiga enbart då det är nödvändigt. Platsbesiktning är inte obligatorisk men ska genomföras om det kan motiveras av energiexperten och leda till kostnadseffektiva åtgärdsförslag.
9. Ser ni svårigheter att hinna i tid, skapa en dialog med kommunen som är tillsynsmyndighet. Alla kommer inte att hinna i tid, men är processen påbörjad kan det räcka för att slippa betala vite.

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Flyttar in i centralt pangläge – tar över efter amerikanska jätten

Uthyrning Under våren stängde Pizza Hut en av sina två Göteborgs-restauranger, centralt belägen i Sigillets fastighet i korsningen Kungsgatan-Västra Hamngatan inom CBD. Nu har en populär koncept-aktör huggit på den vakanta lokalen och kommer att slå upp portarna i höst. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige