Image
Johan Tengelin.
Johan Tengelin. Bild: Magnolia Bostad

Magnolias portfölj växer – består av nästan 24 000 boenden

Bolag Magnolia fortsätter att förädla sin byggrättsportfölj som under det första kvartalet växte ytterligare och idag består av drygt 23 900 boenden främst belägna i landets storstadsregioner.
Publicerad den 23 April 2021

Ungefär en fjärdedel av portföljen har lagakraftvunnen detaljplan och bolaget ser ett fortsatt stort intresse för de boende som de utvecklar. I mars emitterade Magnolia framgångsrikt sin andra gröna obligation, vilket bolaget ser som ytterligare ett kvitto på att marknaden uppskattar affärsmodellen och det fokuserade hållbarhetsarbetet.

Januari – mars 2021
Nettoomsättningen uppgick till 407 mkr (446).
Rörelseresultatet uppgick till -25 mkr (88), varav 20 mkr (-5) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
Periodens resultat före skatt uppgick till -67 mkr (42) och resultat efter skatt uppgick till -72 mkr (41).
Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till -1,72 kr (0,95).

Viktiga händelser januari – mars 2021
Bildade JV-bolag med KF Fastigheter och förvärvade mark, för gemensam utveckling av cirka 950 boenden i nytt bostadsområde vid Mälaren i Upplands-Bro kommun.
Förvärvade mark i Gnesta för utveckling av cirka 210 boenden och i Enköping för utveckling av cirka 190 boenden.
Styrelsen antog under februari nya verksamhetsmål och finansiellt mål samt ny utdelningspolicy.
Emitterade nytt icke säkerställt grönt obligationslån om SEK 500 mkr samt genomförde frivilligt återköp av vissa utestående obligationer.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
Genomförde under april frivillig förtida inlösen av samtliga utestående obligationer med förfall i oktober 2021.

- Andreas Lithander
andreas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så kan det nya megabolaget styras framöver

Bolag En sammanslagning av Kungsleden och Castellum skulle skapa Nordens största noterade kommersiella fastighetsbolag med en fastighetsportfölj värd hela 157 miljarder kronor. Fastighetssverige berättar mer om hur det potentiella megabolaget kan komma att styras.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY