Image
Lantmäteriet har lämnat in ett förslag på färdplan för fortsatt digitalisering av samhällsprocessen till regeringen.
Lantmäteriet har lämnat in ett förslag på färdplan för fortsatt digitalisering av samhällsprocessen till regeringen. Bild: iStock

Lantmäteriet vill rikta digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Teknik Lantmäteriet har lämnat in ett förslag på färdplan för fortsatt digitalisering av samhällsprocessen till regeringen. Färdplanen ska få fart på den digitala omställningen och öka dess möjligheterna och fördelar. När förslagen genomförts blir processerna mer kostnadseffektiva och hållbara, kommuner kommer till exempel att rättssäkert kunna bevilja en stor del av alla bygglov på digitala detaljplaner.
Publicerad den 2 Maj 2024

Färdplanen beskriver vad Lantmäteriet vill uppnå, vilka steg som måste tas för att komma dit och vilka första åtgärder man förmår genomföra. De åtgärder som föreslås är valda utifrån digital mognad, förutsättningar hos myndigheterna och hur världen ser ut just nu.

Myndigheterna behöver få resurser för att genomföra de föreslagna åtgärderna och hela tiden se över vilka fler steg som behövs, eftersom både informationshantering och samhället förändras över tid, menar Lantmäteriet.

– Digitaliseringen har blivit än mer spännande och utvecklad i och med introduktionen av AI och digitala tvillingar, samtidigt som omvärldsläget gör informationssäkerheten otroligt viktig. Färdplanen visar på en balans mellan båda, säger Malin Klintborg, uppdragsledare inom färdplansuppdraget.

I rapporten finns en sammanställning av hur läget ser ut just nu, en plan för vad som ska göras, en nyttoanalys samt förslag på styrning under genomförandet av färdplanen.

– Arbetet med digitalisering inom samhällsbyggnadsområdet är viktigt och visar verkligen på kraften i myndighetssamverkan. Vi ser med tillförsikt fram emot effekterna av förslagen i färdplanen, givet att de förutsättningar som anges i färdplanen också finns på plats, säger Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör för Lantmäteriet.

Även om omställningen till en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess initialt kräver ekonomiska resurser hos olika myndigheter är uppsidan desto större. Vinsterna med en digital samhällsbyggnadsprocess är inte enbart ökad kostnadseffektivitet, utan även ökad samhällsnytta när det gäller hållbarhet, rättssäkerhet, tillgänglighet och demokrati.

Färdplanen har utarbetats av Lantmäteriet i nära samverkan med Boverket, Länsstyrelserna, Trafikverket, Naturvårdsverket, Riksarkivet, Domstolsverket samt Sveriges Kommuner och Regioner.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Wanngård (S): "The sky is not the limit"

Stockholm Så ser finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i Stockholm på hur bostadsbyggandet ska kunna ta fart igen. Samtidigt erkänner hon att stadens egna mål på ett stort antal bostäder i stadens egna bolag är svåra att nå. – Vi är i en lyckosam situation i Stockholm, med privata fastighetsbolag som är välkapitaliserade, säger hon.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige