Image
Biljana Pehrsson.
Biljana Pehrsson. Bild: Kungsleden

Kungsleden: Vi står väl rustade

Bolag Kungsleden rapporterar en mycket stabil Q1-rapport. Inför Q2 menar bolaget att betalningsinflödet har varit gott och – med beaktande av gjorda uppgörelser – i linje med tidigare kvartal.
Publicerad den 23 April 2020

Q1-siffrorna:
• Intäkterna för första kvartalet ökade med 8 procent till 638 Mkr (589).
• Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 310 Mkr (267). Ökningen förklaras främst av högre hyresintäkter i jämförbart bestånd.
• Nyuthyrningen uppgick till 38 Mkr (46) och nettouthyrningen uppgick till 3 Mkr (2).
• Efter investeringar om 359 Mkr samt värdeförändringar var fastighetsvärdet vid periodens utgång 38 912 Mkr jämfört med 38 310 vid årets ingång.
• Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 243 Mkr (496) vilket motsvarar 0,6 procent. Värdeökningen förklaras till lika delar av ökade hyresintäkter samt en nedgång i det genomsnittliga avkastningskravet med 2 punkter.
• Aktuellt substansvärde ökade till 92,58 kronor per aktie (83,20).

Vd Biljana Pehrsson:
– År 2020 inleddes starkt. Vi ökade våra hyresintäkter med 8 procent och vårt driftnetto förbättrades med 11 procent jämfört med första kvartalet 2019. Detta tack vare färdigställda projekt, nyuthyrningar och omförhandlingar. Vårt förvaltningsresultat ökade med 16 procent till 310 miljoner kronor.

– Nyuthyrningen blev 38 miljoner kronor och nettouthyrningen 3 miljoner kronor. Under första kvartalet omförhandlade vi framgångsrikt befintliga hyresavtal till ett värde om 52 miljoner kronor som resulterade i en hyresökning om 13 procent i genomsnitt.

– I mars drabbades Sverige och Europa av viruspandemin covid-19 med mycket allvarliga konsekvenser för befolkningen och företag särskilt inom hotell, restaurang och besöksnäring. Första kvartalets resultat har inte i någon nämnvärd utsträckning påverkats av viruspandemin. Däremot har vi fått samtal från oroliga och ekonomiskt pressade hyresgäster inom hotell, restaurang och besöksnäring. Dessa företag har uppvisat intäktsbortfall på mellan 50 och 70 procent. Bortfall som kommer att bestå så länge restriktioner finns i landet.

– Vi har en god och nära dialog med våra värst drabbade hyresgäster för att på olika sätt stötta dem i det här läget. Det har resulterat i att vi har nått överenskommelser om månatlig hyresbetalning istället för kvartalsvis, motsvarande 32 miljoner kronor i kvartalshyra för andra kvartalet. Vi har också beviljat hyresrabatter om 21 miljoner kronor i andra kvartalet mot att vi i gengäld antingen har förlängt hyresavtalen eller höjt hyran på den resterande hyresperioden. Beviljade rabatter uppgår till 3 procent av den aviserade andra kvartalshyran. Vi har beviljat anstånd med hyresbetalning i andra kvartalet om 20 miljoner kronor mot en avbetalningsplan i 12 till 24 månader. Betalningsinflödet för andra kvartalshyran har varit god och – med beaktande av gjorda uppgörelser – i linje med tidigare kvartal.

– Kungsleden står stabilt finansiellt. Kungsledens soliditet uppgick per den 31 mars till 43,9 procent och belåningsgraden till 45,6 procent. Vi har inga obligations- eller banklåneförfall under 2020. Samtidigt har vi kassa och tillgängliga faciliteter om 3 miljarder kronor för att kunna hantera samtliga återstående förfall på kapitalmarknaden under 2021.

– Kungsledens fastighetsportfölj utgörs till 75 procent av kontor och 15 procent av logistik, lager och industri. 4 procent av fastighetsvärdet utgörs av detaljhandel. Inom detaljhandel utgör livsmedel ungefär en fjärdedel av andelen.

– Vi har en väldiversifierad kundmix av god kvalité. Våra kunder representerar ett tvärsnitt av svenskt näringsliv. Våra tio största hyresgäster står för nära 25 procent av vårt totala hyresvärde. En fjärdedel av de tio största hyresgästerna är inom offentlig sektor. Den genomsnittliga återstående hyresperioden uppgår till 5,5 år för våra tio största hyresgäster. Ser vi till hela portföljen utgör hyresgäster inom offentlig sektor cirka 15 procent av hyresvärdet och den genomsnittliga återstående hyresperioden uppgår till 4,2 år.

– Skulle nedstängningarna i samhället fortsätta bortom juni kommer det ha stora negativa effekter på företag inom andra sektorer än de nu värst drabbade. Det i sin tur kommer inverka negativt på hela fastighetssektorn. Många marknadsbedömare talar dock nu om att nedstängningarna av verksamheter och länder skulle börja hävas om ett par månader, i juni, beroende på land och utveckling. Vi delar den bilden. Det är dock en väl optimistisk prognos att tro att allt ska återgå till det normala till hösten.

– Vi tror att återhämtningen blir försiktig och gradvis. Vi startar på en lägre nivå, med bland annat väsentligt högre arbetslöshet och negativ BNP utveckling på uppåt 7 procent enligt vissa bedömare. Vi följer marknadsutvecklingen noga, och har fokus på riskerna och hanteringen av dessa. Samtidigt ska vi ha med oss att de mest framgångsrika långsiktiga investeringarna ofta har gjorts när osäkerheten är som störst vilket vi tror kommer gälla även denna gång.

– Jag vill avsluta min vd-kommentar med att rikta ett stort tack till alla våra kunder och hyresgäster som kämpar på och jag vill tacka alla mina medarbetare för ert engagemang och arbete i dessa svåra tider!

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så påverkas marknaden av Amazons intåg

Handel Efter år av spekulationer och väntan har Amazon nu lanserats i Sveriges. Emma Hernell, vice vd för HUI Research, berättar för Fastighetssverige om handelskonsekvenserna av Amazons etablering, hur köpmönstren kan förändras och vilka konsumtionssegment som framför allt utmanas av den amerikanska jätten.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY