Image
Johan Knaust.
Johan Knaust. Bild: K2A

K2A: Räntetäckningsgraden kommer sjunka mer

Bolag K2A vänder till ett negativt förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2022 jämfört med ett positivt resultat samma period året innan. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning. Samtidigt säger vd:n Johan Knaust att de stigande räntekostnaderna kommer att ge utslag på K2A:s finansiella nyckeltal i form av att räntetäckningsgraden kommer att sjunka från dagens nivåer.
Publicerad den 15 Februari 2023

Hyresintäkterna steg till 105,0 miljoner kronor (79,7), en ökning med 31,7 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 64,6 miljoner kronor (49,6), en ökning med 30,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet sjönk till -13,1 miljoner kronor (131,9).

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -303,7 miljoner kronor (371,4). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -5,9 miljoner kronor (-7,0).

Resultatet före skatt var -322,7 miljoner kronor (518,5).

Resultatet efter skatt blev -274,3 miljoner kronor (433,6).

Resultat per aktie hamnade på 3,40 kronor (4,86), vilket innebär en minskning med 30 procent mot föregående år.

Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 0,15 kronor per stamaktie (0,15) och 20 kronor per preferensaktie, med kvartalsvis utbetalning på 5 kronor per preferensaktie.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 28,12 kronor per aktie (27,91) vid årsskiftet.

K2A hade vid årsskiftet 5 012 bostäder i förvaltning (3 910), 1 348 bostäder i produktion (2 025) och 3 517 bostäder i projekt (3 808), vilket summerar till totalt 9 877 bostäder (9 743).

I sitt vd-ord skriver Johan Knaust bland annat att bolagets räntetäckningsgrad kommer att sjunka från dagens nivåer om 1,8 gånger då de stigande räntekostnaderna på kort sikt inte matchas av motsvarande hyreshöjningar.
"Dock kommer effekten av fortsatt stigande marknadsräntor att motverkas av de derivat i form av ränteswapavtal som K2A ingått, skriver Johan Knaust.

K2A:s ränteswapavtal, i kombination med bolagets fasträntelån, innebär att 82 procent av K2A:s räntebärande skulder per årsskiftet är räntesäkrade, skriver vd:n. Exklusive byggnadskreditiv uppgick andelen räntesäkrade lån till 95 procent.
"För K2A utgör derivaten ett väsentligt skydd mot effekten av stigande räntenivåer och K2A bedömer att räntetäckningsgraden under 2023 samt 2024 inte kommer att understiga bolagets riskbegränsning om 1,5 gånger", skriver Johan Knaust.

Vad gäller hyresutvecklingen skriver Johan Knaust att hyresutvecklingen historiskt varit inflationskänslig och över tid har kompenserats för stigande inflation.
"I år kommer inflationen att ligga över hyreshöjningarna, men utifrån historiska data är det rimligt att anta att hyresökningarna över tid kommer att kompensera för stigande inflation."

Till följd av marknadsutvecklingen har K2A även beslutat att pausa majoriteten av nya byggstarter och 2023 beskrivs som ett "konsolideringsår" för bolaget.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

SEB:s makroekonom: Riksbanken sänker räntan i maj

Ekonomi/Finansiering Riksbanken genomförde flera räntehöjningar på rad och nu talar en del bedömare om att inflationen kommer ner runt två procent vid halvårsskiftet. Går det att redan nu skymta det ekonomiska ljuset – eller lurar det nya utmaningar runt hörnet? Vad behöver vi tänka på framöver när den ekonomiska verkligheten ser ut som den gör? Marcus Widén, makroekonom på SEB, satte ljuset på detta under Stora proptechdagen i Stockholm.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige