Image

Hela Götaplatsen byggnadsminnesförklarad

Göteborg Tidigare i år blev Konstmuseet och delar av Götaplatsen byggnadsminnesförklarade. Nu står det klart att även Stadsteatern, Konserthuset och Konsthallen blir byggnadsminnen.
Publicerad den 21 December 2017

– Det känns fantastiskt roligt att Higab nu har ansvaret för att bevara och vårda ytterligare tre av Göteborgs byggnadsminnen. Det skapar bra förutsättningar för att byggnaderna och den speciella miljön kring Götaplatsen bevaras, säger Boel Melin som är projektledare inom byggnadsvård på Higab.

I Länsstyrelsens motivering för Stadsteatern skriver man bland annat att ”byggnadens stil-inslag med art deco är karaktäristiskt för byggnaden och är en av få representanter för denna stil i Göteborg”.

Konserthusets byggnadsminnesförklaring motiverar man bland annat med att den är ”en del av Götaplatsens särpräglade arkitektoniska utformning och samspelar med de övriga kulturbyggnader som skapar platsens särskilda karaktär”.

Om Konsthallen skriver Länsstyrelsen att ”byggnaden är mycket tidstypisk med sina klassicistiska stildrag och har höga arkitektoniska och konstnärliga värden såväl invändigt som utvändigt”.

I maj i år byggnadsminnesförklarade Länsstyrelsen Konstmuseet, de ursprungliga delarna av Götaplatsen och Poseidon-statyn. Det innebär att samtliga byggnader på Götaplatsen nu är byggnadsminnen.

Byggnadsminnen skyddas av Kulturminneslagen och varje enskilt byggnadsminne har egna skyddsbestämmelser som beskriver vilka hänsyn som ska tas och vad som ska bevaras. Länsstyrelsens beslut sker i samråd med fastighetsägaren och staden.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Modekedjans inrednings-satsning lämnar centralt läge

Uthyrning Efter fem år lämnar Ellos Home sin butik på Korsgatan mitt i Göteborgs CBD.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige