Image

Heba höjer prognos

Bolag Heba kom med en positiv Q2-rapport i går, och höjer helårsprognosen för förvaltningsresultatet.
Publicerad den 3 Augusti 2012

Heba har tidigare prognostiserat med ett lägre förvaltningsresultat än föregående år. Nu bedöms förvaltningsresultatet bli i nivå med 2011, trots lägre hyresintäkter. Detta förklaras med lägre driftskostnader och ett förbättrat finansnetto.

Hyresintäkterna för andra kvartalet uppgick till 57,2 (58,6) miljoner kronor. Förvaltningsresultatet uppgick till 22,7 (22,1) miljoner kronor. Värdeförändring på förvaltningsfastigheter och räntederivat uppgick till 52,5 (148,0) miljoner kronor.
För halvåret uppgick hyresintäkterna till 114,6 miljoner kronor (117,4).

Driftsöverskottet uppgick till 63,0 (62,0), och förvaltningsresultatet till 38,9 miljoner kronor (36,3). Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 78,5 (172,3) miljoner kronor och på räntederivat till 4,2 (-1,8) miljoner kronor.

Substansvärdet uppgick till 75 (72) kronor per aktie.

- Bolagets räntekostnader för första halvåret har minskat till 17,5 (19,6) miljoner kronor till följd av en något lägre genomsnittlig ränta jämfört med samma period föregående år, skriver vd Lennart Karlsson i vd-ordet.

- Hebas hyresförhandlingar för år 2012 pågår för närvarande och cirka 40 procent av Hebas hyror för 2012 är ännu inte fastställda. Parterna har inte lyckats enas om den så kallade Stockholmsmodellen som innebär att kvalité och läge på bostaden ska påverka hyran i högre utsträckning. Fastighetsägarna Stockholm har strandat hyresförhandlingarna för 2012 eftersom parternas yrkanden om hyresnivåer ligger långt ifrån varandra. Det har medfört att hyresförhandlingarna på den privata sidan har dragit ut på tiden.

- Heba arbetar aktivt med fastighetsutveckling både i form av nyproduktion och ROT-arbeten. Pågående nybyggnadsprojekt är Kv. Vattenfallet i Råcksta med 77 lägenheter som färdigställs i december 2012 och kv. Agnes­ Cecilia i Annedal med 85 lägenheter som färdigställs i november 2013. Vidare pågår planering för ytterligare nyproduktion av 127 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden och i Gubbängen. Heba har även för avsikt att bygga 400 student­ och gästforskarbostäder på Karolinska Institutets campus i Solna.

- Heba har under 2011 färdigställt ROT­-ombyggnad av fastigheten kv. Bisvärmen 7 vid Olaus Magnus väg i Gullmarsplan. Ombyggnadsarbetena fortsätter med de angränsande fastigheterna kv. Bisvärmen 4, kv. Bisvärmen 5 och kv. Bisvärmen 6. Sammantaget omfattar dessa kvarter 200 lägenheter som får nybyggnadsstandard samtidigt som de bidrar till att förbättra bolagets lönsamhet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Heba Fastighets AB på Branschguiden

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen, Uppsala och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap.
Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.
Läs mer på: www.hebafast.se

Läs mer om Heba Fastighets AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Swedbank: Så kan hyreshöjningarna påverka inflationen

Ekonomi/Finansiering I fredags förra veckan var sista dagen för hyresvärdarna att skicka in framställan om hyresjusteringar inför 2023 års hyresförhandlingar. Fastighetsägarna Stockholm gick under september ut med en uppmaning om att fastighetsägare skulle efterfråga en hyreshöjning på 9,5 procent. Fastighetssverige har kollat närmare på hur det skulle påverka inflationen om Fastighetsägarna fick sin vilja igenom.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige