Image
Michael Moschewitz.
Michael Moschewitz. Bild: Genova.

Genova snabbar på målen

Bolag Genova har fastställt nya tillväxtmål för verksamheten. Bolaget har förlängt affärsplanen till att omfatta perioden fram till utgången av 2025. Bolaget har även reviderat upp sina operativa mål och ska från och med 2022 öka pågående byggnation av egenproducerade bostäder till 1 500 per år från tidigare 750 samt öka andelen hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter till minst 70 procent av Genovas totala hyresintäkter vid utgången av 2023 från tidigare 60 procent vid utgången av 2024.
Publicerad den 18 Januari 2021

Bolagets finansiella mål, riskbegränsningar och utdelningspolicy är oförändrade.

De operativa och finansiella målen utgår ifrån Genovas affärsplan med det övergripande målet att skapa värde för bolagets aktieägare. Värdeskapandet mäts över en konjunkturcykel som tillväxt i såväl långsiktigt substansvärde som förvaltningsresultat per stamaktie.

Operativa mål:
• Hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter ska uppgå till minst 70 procent av Genovas totala hyresintäkter vid utgången av 2023.
• Pågående byggnation av egenproducerade bostäder ska uppgå till minst 1 500 per år från och med 2022.
Detta innebär högre och tidigarelagt mål avseende andel hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter (tidigare 60 procent vid utgången av 2024) samt högre antal bostäder i pågående byggnation per år (tidigare 750 från och med 2021).

Finansiella mål:
• Uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per stamaktie om minst 20 procent (inklusive eventuella värdeöverföringar till stamaktieägarna) över en konjunkturcykel.
• Uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per stamaktie om minst 20 procent över en konjunkturcykel.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY