Image

Förbättrat resultat för Heba

Bolag Heba redovisar ett förbättrat resultat för årets tre första månader jämfört med motsvarande period förra året.
Publicerad den 4 Maj 2012

• Hyresintäkterna uppgick till 57,4 (58,8) miljoner kronor.
• Driftsöverskottet uppgick till 28,6 (27,1) miljoner kronor.
• Förvaltningsresultatet uppgick till 16,2 (14,2) miljoner kronor, en ökning med 14 procent.
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 18,6 (16,3) miljoner kronor och på räntederivat till 11,6 (6,2) miljoner kronor.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 34,2 (27,0) miljoner kronor, vilket motsvarar 0,83 (0,65) kronor per aktie.
• Det egna kapitalet var 2 365,7 (2 192,9) miljoner kronor motsvarande en soliditet om
56,0 (54,9) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till 15,6 (12,6) miljoner kronor.
• Substansvärdet uppgick till 75 (69) kronor per aktie.


Ämnen

Heba Fastighets AB på Branschguiden

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen, Uppsala och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap.
Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.
Läs mer på: www.hebafast.se

Läs mer om Heba Fastighets AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Lista: Tredje kvartalets största affärer

Lista Det har varit ont om aktivitet på transaktionsmarknaden under årets tredje kvartal, men det har ändå skett ett antal miljardaffärer. Här sammanställer Fastighetssverige de tio största transaktionerna på marknaden under Q3.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige