Image
Joachim Kuylenstierna.
Joachim Kuylenstierna. Bild: Fastator

Fastator: Minusresultat och sänkt substansvärde

Bolag Fastators substansvärde per aktie uppgår i Q1-rapporten till 95,10 kronor efter utspädning (69,56). Vid årsskiftet var värdet 98,8 kronor per aktie.
Publicerad den 6 Maj 2020

Q1-siffrorna:
Omsättning, MSEK: 62,7 (36,3)
Periodens resultat, MSEK: -21,7 (83,9)
Avkastning på eget kapital, procent: -2,2 (10,6)
Soliditet, procent: 43,5 (53,6)
Substansvärde, MSEK: 1 421,0 (1 015,0). 1476 vid årsskiftet
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK: 95,10 (69,56). 98,8 vid årsskiftet

Vd Joachim Kuylenstierna:
– Ett oroligt kvartal i följderna av coronaviruset där Fastator stått stadigt, och där vi står väl positionerade för framtiden. Det kan vi till stor del tacka vår affärsidé för. Som börsens enda investmentbolag inom fastigheter har vi spridit såväl risker som möjligheter inom olika segment med våra innehavsbolag. En fördel som kanske förbises i tider då alla pilar pekar uppåt, men som tydligt visar sin styrka i turbulenta tider som dessa. Med våra innehavsbolag vilar Fastator på flera ben samtidigt. Det ger oss förutsättningarna för stabil och långsiktig tillväxt, parallellt med snabba tillväxtmöjligheter när tiden är mogen.

– Offentliga Hus är vårt absolut största innehavsbolag och verksamt inom samhällsfastigheter med solida intäkter från stat, kommuner och regioner. Den nya ledningen, som tillträdde vid årsskiftet, började med en rivstart och har fortsatt i samma takt. Det handlar om ytterligare förvärv, förstärkt organisation med fastighetschef och utökat transaktionsteam samt ett gediget arbete inför börsnotering senare under 2020. Dessutom har bolagets styrelse utökats med Mari Broman och Magdalena Schmidt, vilket ger Offentliga Hus expertis inom hållbarhet – ett område som blir allt viktigare för såväl fastighetsbransch som samhället i stort.

– För Point, vars fokus ligger på centrumutveckling, och Industrisamhället, som fokuserar på stadsnära industrifastigheter, har den coronapandemi som präglat kvartalet inte inneburit några omedelbara effekter. Hyresgästerna för båda bolagen representerar mycket diversifierade verksamheter, vilket i sammanhanget naturligtvis är en styrka, samtidigt som bolagen nogsamt fortsätter att följa utvecklingen och föra en fortlöpande dialog med hyrestagarna. I arbetet med hyresgäster och att se framtida möjligheter och lösningar kan hela Fastatorgruppen luta sig mot Nordic PM, vårt förvaltningsbolag som finns över hela landet på plats där hyresgästerna finns. Således är Nordic PM en trygghet för såväl hyresgästen som våra innehavsbolag.

– Jag vill även passa på att välkomna Eva Hamilton som framtida styrelsemedlem i Fastator. Eva har stor erfarenhet av precis det som landet behöver framigenom – att leda och utveckla verksamheter som gagnar samhället.

– Fastator står stadigt. Även om framtidens konturer må vara suddiga, ser jag desto skarpare konturer för Fastator: stabilitet och möjligheter för tillväxt.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Tillsvidare jobbar vi med nyckeltalen"

Bolag Det är ett hårt jobbande Trianon som arbetat för att förbättra kostnadskontrollen, öka hyresintäkterna och sänka nettoskulden. Nyckeltalen har stått i fokus och kommer göra så även framöver – iallafall till hösten. Bolaget gör vad de säger att de ska göra konstaterar vd Olof Andersson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige