Image
Fastators vd Svante Bengtsson.
Fastators vd Svante Bengtsson. Bild: Fastator

Fastator minskar omsättning och resultat – vill få in mer kapital

Bolag Fastighetsinvestmentbolaget Fastator minskade substansen men arbetar med att öka inflöden i det första kvartalet. Omsättningen sjönk 25,5 procent till 124,4 miljoner kronor. – Vikten av att verka inom rätt segment blir extra tydligt i tider som dessa, skriver vd Svante Bengtsson.
Publicerad den 11 Maj 2023

Rörelseresultatet hamnade på -96,4 miljoner kronor (60,7), medan resultatet före skatt låg på -148,7 miljoner kronor (-10,1) och efter skatt på -149,7 miljoner kronor (-26,7). Resultat per aktie landade på -1,97 kronor (-0,59), vilket ger ett substansvärde per aktie på 21,22 kronor (28,96).

För Fastators innehavsbolag blev det ett hädelserikt kvartal med bland annat en emission om 900 MSEK som Företagsparken gjorde på NAV (39 SEK per aktie) i november. I Företagsparken ökade hyresintäkterna på grund av förvärvade fastigheter, indexjusteringar av hyror, nybyggnationer för befintliga hyresgäster och omförhandlingar av hyresavtal.

Gällande innehavsbolaget Point Properties så går diskussionerna med Motala Kommun om att skapa ett utbildningscentrum på Universitetsnivå i Motala Rådhus tillsammans med Linköpings Universitet vidare och har utökats med ca 30 procent.

Studentbostäder i Norden erhöll i februari ett statligt investeringsstöd om 34 MKR för utveckling av 131 studentbostäder.

– I oroliga tider är det fler som söker sig till universitet och högskolor och SBS har nu startat en egen lägenhetskö för att hantera sökande, säger vd Svante Bengtsson i kommentarerna till rapporten.

– Vikten av att verka inom rätt segment blir extra tydligt i tider som dessa. Givet ovan är jag trygg i att vi är verksamma i helt rätt segment.

Omsättning, 132,4 MSEK (174,1)
Avkastning på eget kapital, -9,0% (-1,1)
Periodens totalresultat, -149,7 MSEK (-26,6)
Resultat per aktie efter utspädning, -1,97 SEK (-0,59)
Soliditet vid periodens slut, 36,5% (31,1%)
Substansvärde vid periodens slut, 1 648,9 MSEK (2 250,4)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK 21,22 (28,96)

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Tillsvidare jobbar vi med nyckeltalen"

Bolag Det är ett hårt jobbande Trianon som arbetat för att förbättra kostnadskontrollen, öka hyresintäkterna och sänka nettoskulden. Nyckeltalen har stått i fokus och kommer göra så även framöver – iallafall till hösten. Bolaget gör vad de säger att de ska göra konstaterar vd Olof Andersson.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige