Image
Delarka är på väg att sälja fastigheten Solna Polisen 2.
Delarka är på väg att sälja fastigheten Solna Polisen 2. Bild: Delarka

Delarka säljer sin enda fastighet – aktien rusar

Transaktioner Enfastighetsbolaget Delarka, som äger Postnords huvudkontor i Solna, har ingått ett villkorat avtal om att sälja fastigheten för 1 525 miljoner kronor. Aktien steg från 120 kronor och stängde på till 145,50 efter att nyheten kom på onsdagseftermiddagen.
Publicerad den 13 Februari 2020

Delarka Holding AB har ingått ett villkorat avtal om att sälja samtliga aktier i sitt enda dotterbolag Delarka Fastighet AB, ägare av fastigheten Solna Polisen 2. Köparen är ett nyetablerat nordiskt bolag som ska kapitaliseras av investerare innan tillträdet av aktierna. Köparen är konfidentiell.

Sammanfattning av villkoren i aktieöverlåtelseavtalet för försäljningen:
• Försäljningen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1 525 miljoner kronor efter beaktande av latent skatt.
• Försäljningen är villkorad av att en extra bolagsstämma i bolaget godkänner försäljningen.
• Köparen har, under perioden fram till tillträdet av aktierna i dotterbolaget, rätt att frånträda aktieöverlåtelseavtalet vid vissa särskilda händelser, innefattande inträffade skador av betydande karaktär på fastigheten eller vid händelse av väsentliga förändringar i avtalsförhållandet med hyresgästen eller i hyresgästens finansiella situation.
• Köparens tillträde av aktierna sker tidigast den 20 mars 2020.

Fastighetens bokförda värde per 30 juni 2019 uppgick till 1 295 miljoner kronor. Det underliggande fastighetsvärdet i försäljningen överstiger därmed det bokförda värdet med 230 miljoner kronor, motsvarande cirka 18 procent.

Bedömt värdejusterat eget kapital i bolaget per tillträdet, efter uppskattade transaktionskostnader och en generell avsättning för oförutsedda kostnader före tillträdet, men före eventuella framtida utdelningar, uppgår till cirka 160 kronor per aktie.

Det bör noteras att värdejusterat eget kapital i bolaget per tillträdet är en uppskattning baserad på proformasiffror per dagens datum och kan komma att ändras fram till och med att tillträdesbokslutet fastställts. Bolaget avser att kommunicera en uppdaterad bedömning av värdejusterat eget kapital efter det att tillträdesbokslutet fastställts.

– Sammantaget anser styrelsen att köpeskillingen i allt väsentligt reflekterar dotterbolagets verkliga värde och möjliga tillväxt med hänsyn till relaterade möjligheter och risker, skriver styrelseordförande Henrik Viktorsson.

Styrelsen i bolaget rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna försäljningen.

Aktieägare motsvarande cirka 36 procent av rösterna i bolaget har ställt sig positiva till försäljningen och uttryckt sin avsikt att rösta för försäljningen vid en extra bolagsstämma den 28 februari.

Delarka planerar att skifta ut den större delen av likviden under tredje kvartalet 2020.

Postnords hyresavtal löper ut den 30 april 2026. Postnord har sagt upp avtalet.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ska Savills utveckla transaktionsteamet när nyckelduon lämnar

Karriär Carolina Herling blir ny chef för Savills transaktionsrådgivning när Niklas Zuckerman lämnar för att bli vd för Odd Molly. Samtidigt lämnar också Anders Nordvall sin roll på fastighetsjätten. Niklas Samulesson, vd för Savills Sverige, berättar för Fastighetssverige vad det här betyder för de fortsatta affärerna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY