Image
Eva Landén.
Eva Landén. Bild: Corem

Corem lämnar utbyteserbjudande till preferensaktieägarna

Bolag För varje preferensaktie får ägarna 1,12 D-aktier.
Publicerad den 29 Mars 2022

Utbyteserbjudandet omfattar samtliga preferensaktier i Corem. Deltagande i Utbyteserbjudandet är frivilligt.

Utbyteserbjudandet motsvarar ett värde om cirka 338 kronor per befintlig preferensaktie i Corem beräknat på stängningskursen för Bolagets stamaktie av serie D den 25 mars 2022, vilket var sista handelsdagen före offentliggörandet av utbyteserbjudandet.

Acceptfristen för Utbyteserbjudandet förväntas inledas omkring den 16 maj 2022 och avslutas omkring den 30 maj 2022. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen. Utbetalning av vederlag beräknas erläggas den 3 juni 2022.

Bakgrund och motiv:
Skälet till att enbart preferensaktier erbjuds inlösen är för att möjliggöra ökad finansiell flexibilitet för bolaget. Ett ökat antal nya stamaktier av serie D skapar bättre förutsättningar för bolaget att, över tid, nå en "investment grade-rating". En sådan rating bedöms minska bolagets finansiella risk och förväntas samtidigt förbättra förvaltningsresultatet till följd av lägre finansieringskostnader.
Såväl preferensaktier som stamaktier av serie D riktar sig till investerare som värdesätter en förhållandevis förutsägbar löpande avkastning. Enligt ratinginstitutens kriterier utgör stamaktier av serie D uteslutande eget kapital. Preferensaktierna anses däremot utgöra till lika delar eget kapital och räntebärande skuld.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Biogen koldioxid ska fångas in när Fabege vill minska klimatavtrycket

Energi/miljö I februari tecknade Fabege ett avtal med Stockholm Exergi. Avtalet handlar om infångande av biogen koldioxid, också känt som bio-CCS (efter det engelska namnet "bio energy with carbon capture and storage"). Fabege ser det här som en tydlig avsiktsförklaring och ett viktigt steg för att nå de egna klimatmålen till 2030. Men vad är egentligen bio-CCS?

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige