Image
Eva Landén och Corem levererade högst totalavkastning i branschen även när det gäller preferens- och d-aktier.
Eva Landén och Corem levererade högst totalavkastning i branschen även när det gäller preferens- och d-aktier. Bild: Corem

Corem gör aktievinster i andra noterade fastighetsbolag

Bolag Corem har under det fjärde kvartalet 2019 haft en gynnsam utveckling i sina kortfristiga placeringar i andra noterade fastighetsbolag. Värdeförändringar från kortfristiga finansiella placeringar före skatt förväntas för det fjärde kvartalet 2019 uppgå till cirka 141 miljoner kronor, varav cirka 30 miljoner kronor är realiserade värdeförändringar.
Publicerad den 10 Januari 2020

Corem har sedan 2008 ägt aktier i Klövern. Innehavet i Klövern redovisas sedan den 1 juli 2019 som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde. Utöver det har Corem kortfristigt placerat likvida medel i aktier i fastighetsbolag noterade på nordiska börser. Värdeförändringar på finansiella placeringar förväntas för fjärde kvartalet 2019 uppgå till cirka 784 miljoner kronor, varav Klövern cirka 643 miljoner kronor och övriga finansiella placeringar cirka 141 miljoner kronor. Av de cirka 141 miljoner kronorna är cirka 30 miljoner kronor realiserade värdeförändringar under det fjärde kvartalet. För helåret 2019 beräknas värdeförändringar från finansiella placeringar uppgå till cirka 1 089 miljoner kronor, varav Klövern uppgår till cirka 919 miljoner kronor och övriga finansiella placeringar uppgår till cirka 170 miljoner kronor.

Per den 31 december 2019 ägde Corem kortfristiga placeringar i andra noterade fastighetsbolag till ett verkligt värde om cirka 1 545 miljoner kronor och aktier i Klövern AB till ett verkligt värde om cirka 3 191 miljoner kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Biogen koldioxid ska fångas in när Fabege vill minska klimatavtrycket

Energi/miljö I februari tecknade Fabege ett avtal med Stockholm Exergi. Avtalet handlar om infångande av biogen koldioxid, också känt som bio-CCS (efter det engelska namnet "bio energy with carbon capture and storage"). Fabege ser det här som en tydlig avsiktsförklaring och ett viktigt steg för att nå de egna klimatmålen till 2030. Men vad är egentligen bio-CCS?

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige