Image
Trelleborgs kommun avser att köpa fastigheten Terminalen 1 av Catena. Fastigheten är belägen norr om väg 9 i det framväxande Business Center Trelleborg på östra verksamhetsområdet.
Trelleborgs kommun avser att köpa fastigheten Terminalen 1 av Catena. Fastigheten är belägen norr om väg 9 i det framväxande Business Center Trelleborg på östra verksamhetsområdet. Bild: Trelleborgs kommun

Catena säljer till Trelleborgs kommun

Transaktioner Trelleborgs kommun köper – kopplar samman Business Center med östlig hamninfart och evakueringsväg.
Publicerad den 9 Februari 2022

Trelleborgs kommun avser att köpa fastigheten Terminalen 1 av Catena. Fastigheten, som är belägen i det framväxande Business Center Trelleborg på östra verksamhetsområdet, utgörs av en markareal om cirka 142 000 kvadratmeter där en del av ytan upptas av tillverkningsföretaget Metso.

Fastigheten förvärvas till en köpeskilling på 129 miljoner kronor. Terminalen 1 är belägen i det område som ska utvecklas till Business Center Trelleborg. Det är markytan söder om byggnaderna som är det intressanta för kommunen, och Metso som företag kommer inte att påverkas av uppköpet.

– Metso ska finnas kvar och drivas vidare precis som tidigare. Det blir ingen förändring annat än att de får en ny fastighetsägare, säger Fredrik Geijer, kommundirektör.

De olika delprojekten i Kuststad 2025 är alla beroende av varandra. Inom delprojektet Ringväg tas två detaljplaner fram. Planläggningen är uppdelad i en detaljplan för Östra ringvägen och en detaljplan för Östra hamninfarten. Norr om väg 9 kommer Business Center området växa fram. Här är planen att öppna upp för nyetableringar av företag och verksamheter inom logistik kopplat till det unika läget med närhet till Skandinaviens största roro-hamn och kopplingen mellan väg, järnväg och sjöfart.

Genom förvärvet av Terminalen 1 läggs sista pusselbiten för att säkra upp marktillgången för att evakueringsväg, hamninfart och ringväg ska kunna kopplas ihop med Business Center Trelleborg.
– Kommunen ska utveckla området till ett modernt, innovativt och attraktivt verksamhetsområde, och här har Metso och Catena redan bidragit i planeringen av området, säger Charlotte Lindström, processledare Kuststad 2025.

Den västra delen av Business Center området, inklusive Terminalen 1, ska användas för den östra ringvägen, ny hamninfart, uppställningsplatser, incheckning och andra servicefunktioner såsom service och viloplatser för hamnens kunder.

– Affären är en bra lösning för båda parter, funktionerna i fastigheten överensstämmer inte fullt ut med Catenas inriktning samtidigt som köpet skapar nya möjligheter för stadsplanering och vidareutveckling i Trelleborgs kommun, säger Fredrik Renå, regionchef på Catena.

Affären är villkorad beslut om godkännande av Trelleborgs kommunfullmäktige. Övertagandet för kommunen är planerat att ske den 29 april.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Wanngård (S): "The sky is not the limit"

Stockholm Så ser finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i Stockholm på hur bostadsbyggandet ska kunna ta fart igen. Samtidigt erkänner hon att stadens egna mål på ett stort antal bostäder i stadens egna bolag är svåra att nå. – Vi är i en lyckosam situation i Stockholm, med privata fastighetsbolag som är välkapitaliserade, säger hon.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige