Image
Martin Malhotra och Arvid Lindqvist.
Martin Malhotra och Arvid Lindqvist. Bild: Catella

Catella: Fastighetsbolagen går in i ny fas till följd av duvaktig penningpolitik

Ekonomi/Finansiering I oktoberupplagan av Catellas kreditbarometer Credi ökar huvudindex från 50,8 till 56,3, vilket indikerar en kraftigt förbättrad kreditmarknad. Fastighetsbolagen har en förstärkt positiv syn på den nuvarande marknaden, samtidigt som bankerna förbättrat sin syn på framtiden.
Publicerad den 3 Oktober 2019

– Årets tredje Credi-enkät visar på en kraftigt förbättrad kreditmarknad med förbättrad tillgång till skuldfinansiering, minskade kreditmarginaler och längre löptider. Credis huvudindex ökar framförallt på grund av en ovanligt hög uppfattning om den nuvarande situationen på kreditmarknaden hos fastighetsbolagen medan bankerna förbättrat sin uppfattning om den framtida utvecklingen. Penningpolitiken tog en U-sväng efter andra kvartalets utgång vilket ännu inte materialiserats i kvartalsrapporterna men kan förväntas ha stora inverkningar framöver, säger Martin Malhotra, partner på Catella.
– Under det senaste halvåret har antalet transaktioner på fastighetsmarknaden minskat, medan genomsnittsstorleken per affär har ökat. Det brukar vara ett tecken på en kommande omprisning på marknaden. Konsensus bland investerarna är nu att de låga finansieringskostnaderna kommer bestå under mycket lång tid, vilket gör fastigheter attraktiva i relation till andra tillgångsslag, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.
– Den duvaktiga vändningen i penningpolitiken har återspeglats i marknaden för fastighetsbolagens preferensaktier där den genomsnittliga direktavkastningen sjunkit till 5,8 procent. Fastighetsbolagens aktier har genomgått en kraftig prisuppgång efter andra kvartalets utgång och premien verkar nu ligga på en rekordhög nivå. Samtidigt har företagsobligationer fortsatt att växa och obligationernas andel av fastighetsbolagens skuld är nu 29 procent, avslutar Martin Malhotra.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Catella på Branschguiden

Catella är en ledande corporate finance-rådgivare inom den europeiska fastighetssektorn. Vi erbjuder fastighetsbolag, finansiella institutioner, fastighetsfonder och andra fastighetsägare strategisk rådgivning, kapitalmarknadsrelaterade tjänster och kvalificerad rådgivning vid transaktioner.

Catella är en ledande corporate financerådgivare inom fastighetssektorn, med stora och komplexa transaktioner som specialitet. Våra avancerade rådgivningstjänster kombinerar lång erfarenhet av investment banking med kunskap om lokala fastighetsmarknader och tillgång till internationellt kap...

Läs mer om Catella på Branschguiden

Lediga Fastighetsjobb

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför tankade insidern aktier i Diös

Bolag Styrelseledamoten Ragnhild Backman har fyllt på med fler aktier i Diös. Fastighetssverige når henne på telefon när hon befinner sig på Åre Business Forum. Här är bakgrunden till investeringsbeslutet och därför är Diös ett bättre val än de andra fastighetsföretagen: "Finns mycket spännande".

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY