Image
Erik Selin, vd för Balder.
Erik Selin, vd för Balder. Bild: Balder

Balder: Förvaltningsresultat upp nio procent

Bolag Balders förvaltningsresultat per aktie ökade med nio procent, till 6,41 kronor (5,89) under Q3. Substansvärdet är uppe i 362,77 kronor.
Publicerad den 5 November 2020

Q3:

Hyresintäkterna uppgick till 2 030 Mkr (1 915), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till –3 Mkr (31).

Driftsöverskottet uppgick till 1 616 Mkr (1 460), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till –2 Mkr (23).

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 9 % till 1 153 Mkr (1 060), vilket motsvarar 6,41 kr per aktie (5,89).

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 230 Mkr (1 350).

Det genomsnittliga direktavkastningskravet uppgick till 4,5 % (4,7), vilket är oförändrat jämfört med andra kvartalet.

Värdeförändringar räntederivat har påverkat resultatet före skatt med –10 Mkr (–186).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 326 Mkr (2 094).

Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 189 Mkr (1 852) vilket motsvarar 6,61 kr per aktie (10,29).

En förvaltningsfastighet (1) och mark har förvärvats till ett fastighetsvärde om 322 Mkr (122).

Två exploateringsfastigheter (1) har avyttrats och resultatavräknats under kvartalet. Försäljningsresultatet uppgick till 14 Mkr (95) exklusive portföljens löpande försäljningsomkostnader.

Vd Erik Selin:

– Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare för tredje kvartalet ökade med 9 % till 6,41 kr per aktie (5,89). För perioden januari-september blev utfallet en ökning med 6 % till 17,48 kr per aktie (16,50). Resultatet pressades av lägre intäkter för hotellfastigheterna, lägre resultat för Collector samt hyresrabatter pga covid-19. Mindre värdeförändringar gjorde att resultatet efter skatt för 9-månadersperioden minskade till 17,02 kr per aktie (24,85).

– Investeringarna i våra bostadsprojekt löpte på enligt ursprunglig plan under Q3. Vi upplever en god efterfrågan både på hyreslägenheter i alla våra marknader samt på brf-marknaden i Sverige. Vi har också under Q3 fått äran att bli ägare till Hedins nya huvudkontor som börjar byggas inom kort.

– Tillgången till finansiering med bra villkor var fortsatt god och koncernen har en stark likviditetsposition.

– Resultatet från vår fina grupp av intressebolag minskade jämfört med motsvarande period föregående år beroende på lägre resultat för Collector samt mindre värdeförändringar. Över tid tror jag dock att gruppen kommer ge ökande resultat. Det största glädjeämnet i Q3 var att vi träffade en överenskommelse om att med tillträde under Q4 förvärva 50 % i Anthon B Nilsen Eiendom i Norge. Anthon B Nilsen Eiendom har en bra fastighetsportfölj i Osloregionen bestående av både förvaltningsfastigheter och kommande projekt, men viktigast är de fina personer jag mött i bolaget. Gå gärna in på www.abne.no för mer information.

– Sedan början av våren har världen präglats av den pågående pandemin. Balder har vidtagit en rad åtgärder för att hantera den rådande situationen. Hyresintäkterna under kvartalet har erhållits på liknande nivå som tidigare kvartal. För det fjärde kvartalet har ca 99 % av de hyror som hade förfall den 30 september betalats. Den fortsatta utvecklingen är osäker och det är väldigt viktigt att verksamheten är flexibel och beredd på nya utmaningar. Den dagliga verksamheten anpassas efter rådande omständigheter och alla våra medarbetare bidrar på många olika sätt vilket jag vill passa på att särskilt tacka för. Förutom de som direkt drabbas (dvs blir sjuka) är det på det ekonomiska planet väldigt ledsamt att se alla som helt oskyldigt drabbas i sina verksamheter i särskilt påverkade delar av näringslivet. Varje storm får så småningom slut på regn och jag hoppas innerligt att situationen förbättras inom en inte allt för lång tid.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige