Image
Annica Ånäs.
Annica Ånäs. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium: Stabilt, förutspår samma resultat 2020

Bolag Atrium Ljungbergs helårsresultat före värdeförändringar ökade till 1 234 miljoner kronor (1 214). Utdelningen höjs till 5,00 kronor per aktie (4,85). Bolaget spår ett resultat före värdeförändringar 2020 om 1 200 miljoner kronor.
Publicerad den 7 Februari 2020

Helårssiffrorna:
• Nettoomsättningen ökade till 2 811 mkr (2 629) varav hyresintäkter ökade till 2 577 mkr (2 412). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 5,9 procent.

• Uthyrningsgraden uppgick till 93 procent (95), inklusive projektfastigheter.

• Nettouthyrningen uppgick till - 82 mkr (144) varav -46 mkr (92) avsåg projektfastigheter.

• Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 733 mkr (1 648), exklusive effekten av införandet av IFRS, en ökning med 5,2 procent. Överskottsgraden uppgick till 67 procent (68).

• Resultat före värdeförändringar ökade till 1 234 mkr (1 214).

• Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 2 283 mkr (2 516). Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till -90 mkr (-70).

• Periodens resultat uppgick till 2 807 mkr (3 453), vilket motsvarar 21,59 kr/aktie (26,15).

• Investeringar i egna fastigheter ökade till 1 810 mkr (1 758).

• Förvärv av fastigheter uppgick till 1 174 mkr (1 727).

• Försäljningar av fastigheter uppgick till 1 031 mkr (2 662)

• Prognosen för 2020 uppgår till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar. Resultat efter skatt bedöms uppgå till 948 mkr, motsvarande 7,29 kr/aktie.

• Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kr/aktie (4,85).

Vd Annica Ånäs:
– Resultatet för 2019 ligger i nivå med vår förväntan och vi redovisar ett resultat före värdeförändringar om 1 234 miljoner kronor. Vi har de senaste åren haft ett stabilt resultat, helt i linje med våra strategiska vägval. Vi har sålt en del fastigheter till förmån för projektfastigheter som kommer att ge större ekonomisk utväxling på längre sikt. Nettoförsäljningarna har också inneburit att vi stärkt vår balansräkning och vid årsskiftet uppgick vår belåningsgrad till 42 procent. 2020 kommer också att präglas av ett stabilt resultat då vi prognostiserar ett resultat före värdeförändringar om 1 200 miljoner kronor. Därefter ser vi att driftnettotillskottet från färdigställda projekt kommer att öka.

– 2019 har varit ett intensivt år. Vi går in i 2020 med en fantastisk projektportfölj och en organisation som är väl rustad för en långsiktig investeringstakt om två miljarder om året i egna utvecklingsprojekt. Vi levererar ett stabilt resultat helt i linje med våra strategiska vägval.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Analytiker: SBB står inte och faller med Ilija Batljan

Bolag Arctic Securities analytiker Anna-Karin Hempel resonerar kring vad som sker i företaget, vad som är viktigt att titta på framöver och var osäkerheten är som störst. Hon ger också för Fastighetssverige ett konkret råd hur man ska göra med aktien.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY