Image
Rutger Arnhult får lån omvandlade till preferensaktier i Aros Bostadsutveckling,
Rutger Arnhult får lån omvandlade till preferensaktier i Aros Bostadsutveckling, Bild: Klövern

Aros emitterar preffar för 45 miljoner

Bolag Aros Bostad emitterar drygt 459 000 preferensaktier till bland andra Rutger Arnhults M2 Asset Management.
Publicerad den 3 Juni 2019

Nyemissionen har beslutats av Aros Bostads styrelse och innebär reglering av fordringar om cirka 40 miljoner kronor som kvittas i förhållande till Aros Bostad-koncernen. Tecknare i kvittningsemissionen är Rutger Arnhults M2 Asset Management AB, Visionalis AB och Anerem AB, som kontrolleras av Olof Isberg och LMK Forward AB.

Därutöver emitteras preferensaktier motsvarande cirka fem miljoner kronor till Prior Nilsson Real Invest mot kontant betalning. Teckningskursen uppgår till 98 kronor per preferensaktie.

Teckningskursen är baserad på avtal och har bestämts efter affärsmässiga förhandlingar mellan Bolaget och långivarna i samband med ingående av låneavtal.

Nyemissionen medför att Aros Bostads finansiella ställning stärks genom att befintliga lån om cirka 40 miljoner kronor konverteras till eget kapital samt att Bolaget erhåller ytterligare cirka fem miljoner kronor i likvida medel.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Aros Bostad på Branschguiden

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finlä...

Läs mer om Aros Bostad på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Sparbössan växer – på egna villkor

Bolag Sparbössan är väldigt selektivt som fastighetsbolag: Fastigheterna i portföljen bör ha ett kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värde. Så när vd Sara Östmark pratar om att bolaget är inne i en "tillväxtresa", ja, då är det tillväxt på egna villkor och i egen takt. – Det handlar om vilken typ av organisation man vill jobba i, berättar hon för Fastighetssverige.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige