Image

1,9 procent i värdeökning för Vasakronan

Bolag Fastighetsvärdena i Vasakronans bestånd steg med 1,9 procent under det andra kvartalet, vilket förklaras med uppjusterade marknadshyresantaganden och sänkta direktavkastningskrav. Vasakronans fastighetsvärde är nu över 80 miljarder kronor igen.
Publicerad den 23 Augusti 2011

Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 1 514 miljoner kronor (1 344), främst genom de förvärv som genomfördes i slutet av 2010.

I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 3,7 procent förklarat av den förbättrade uthyrningsgraden (93,3 procent jämfört med 92,3 procent förra året).

Intäktsökningen resulterade i att driftnettot steg med 14 procent till 1 064 miljoner kronor (934) och i ett jämförbart bestånd var förbättringen 3,9 procent.

Resultat före värdeförändringar och skatt ökade med 5 procent till 615 miljoner kronor (584), trots att stigande marknadsräntor har lett till försämrat räntenetto. De stigande fastighetsvärdena resulterade i en värdeförändring på 1 501 miljoner kronor (658) för kvartalet och beståndets totala värde uppgick vid utgången av perioden till 80 324 miljoner kronor (68 917).

Resultat efter skatt uppgick till 1 486 miljoner kronor (939).

För halvåret ökade hyresintäkterna till 3 002 miljoner kronor (2 705).

Driftnettot ökade till 2 046 miljoner kronor (1 806).

Resultat efter skatt ökade till 2 494 miljoner kronor (2 240).

- Efterfrågan på den svenska fastighets- och hyresmarknaden har varit god under det första halvåret. Även dessa marknader kommer nu självklart att påverkas av turbulensen på de finansiella marknaderna, men det är i nuläget svårt att uttala sig om i vilken omfattning. När osäkerheten i marknaden ökar gynnas Vasakronan av sin finansiella stabilitet och kvaliteten i fastighetsbeståndet, säger Fredrik Wirdenius, vd för Vasakronan.

En del av Vasakronans finansieringsstrategi är att ha tillgång till en bred och diversifierad upplåning. Därför har ett obligationsprogram satts upp i Norge och en första emission gjorts på 300 miljoner norska kronor.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Corem laddar förvärvsbössan

Bolag Coronapandemin fortsätter att sprida oro världen över och Corem påverkas av osäkerheten, men bedömer sig stå väl rustat och ha goda framtidsutsikter. Företaget har en stark balansräkning, låg belåningsgrad, en bra mix av hyresgäster och fastigheter i attraktiva lägen på tillväxtorter. Företagets vd Eva Landén berättar för Fastighetssverige hur de arbetar med förvärv.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY