Image

Platzer hyr ut mer i
gamla tingsrätten i Göteborg

Uthyrning Platzer har tecknat ett åttaårigt hyresavtal med Rytmus Musikergymnasiet på 1 800 kvadratmeter i fastigheten Nordstaden 14:1, gamla tingsrätten, på Postgatan 5 i centrala Göteborg.


Platzer hyr ut i Högsbo

Uthyrning Platzer har tecknat ett elvaårigt hyresavtal med Göteborgs Bridgeförbund som i september flyttar in på drygt 1 000 kvadratmeter på JA Wettergrens gata 5 i Högsbo.


Ny aktör köper av Platzer

Transaktioner En ny lokal aktör har köpt en 6 700 kvadratmeter stor fastighet i Sannegården i Göteborg. Det är bolagets tredje affär på kort tid och man har i och med den köpt fastigheter till ett värde av cirka 225 miljoner kronor sedan starten 2010.


Platzer hyr ut i Högsbo

Uthyrning Platzer hyr ut 1 300 kvadratmeter kontor i Högsbo, Göteborg, till Qualitative & Quantitative Fieldwork Services (QQFS).


Platzer hyr ut 3 500
kvadratmeter i Göteborg

Uthyrning Platzer har tecknat två nya hyresavtal med Mikael Elias teoretiska gymnasium på 2 300 kvadratmeter och CSN (Centrala studiestödsnämnden) på 1 200 kvadratmeter i fastigheten Nordstaden 14:1, \"gamla Tingsrätten\", på Postgatan 5 och 13 i centrala Göteborg.


Platzer köper mer i Gårda

Transaktioner Platzer köper resterande del av en fastighet man sedan två år äger till hälften, i Gårda, Göteborg.


Platzer köper i Gårda

Transaktioner Platzer har köpt två fastigheter i Gårda, Göteborg, av Söfast.


Fastighetsägare stämmer Saab

Juridik En fastighetsägare i Göteborg har stämt Saab för obetalda hyror. Hyresskulden uppgår till cirka 25 miljoner kronor.


Platzer köper av sin hälftenägare

Transaktioner Platzer köper en fastighet i centrala Göteborg av Ernströmgruppen som äger 50 procent av Platzer.