Image

Klöverns skattetillägg undanröjt – igen

Juridik Förvaltningsrätten i Stockholm undanröjer det skattetillägg om 493 miljoner kronor som tidigare påförts Klövern vid 2003 års taxering. 2008 gjorde Länsrätten i Stockholm samma bedömning. Skatteverket har fram till den 13 maj 2012 möjlighet att överklaga förvaltningsrättens dom till Kammarrätten.


Klövern uppe i 98,9 procent i Dagon

Bolag Klövern fullföljer budet på Klövern. Erbjudandet har accepterats av aktieägare motsvarande 98,9 procent av kapitalet och rösterna i Dagon.


Klövern hyr ut i Kista och Västerås

Uthyrning Klövern AB har tecknat tre långa hyresavtal i Kista och Västerås. Det sammanlagda kontraktsvärdet för uthyrningarna uppgår till 118 miljoner kronor.


Klövern emitterar ytterligare obligationslån

Bolag Klövern emitterar ytterligare ett obligationslån, den här gången på 320 miljoner kronor.


Klövern emitterar obligationslån

Bolag Klövern emitterar ett treårigt icke-säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor.


Dagons budkommitté accepterar Klövern-budet

Bolag Budpremien har minskat – men Dagons budkommitté rekommenderar som väntat enhälligt Dagons aktieägare att acceptera Klöverns erbjudande.


Klövern sänker utdelningen

Bolag Klöverns årsresultat sjönk till följd av högre finansiella kostnader och negativa förändringar på derivat.
Klövern sänker utdelningen på stamaktierna från 1,50 kronor till 1,25 kronor.


Topphyra i premiäruthyrningen i Victoria Tower

Uthyrning Klövern har tecknat det första kontorshyresavtalet i Victoria Tower. Kontraktet löper i fyra år och omfattar ett helt våningsplan. Hyresnivån hamnar på toppnivån nästan 2 900 kronor per kvadratmeter.


Klövern går vidare med Dagon-köpet

Bolag Klöverns extra bolagsstämma beslutade som väntat att man ska gå vidare med uppköpet av Dagon.


Dagons budkommitté accepterar Klövern-bud

Bolag Dagons budkommitté rekommenderar bolagets aktieägare att acceptera Klöverns bud på Dagon.


Klövern hyr ut till landstinget i Nyköping

Uthyrning Klövern har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Sörmlands läns landsting om 3 600 kvadratmeter vårdlokaler i centrala Nyköping.


Börsbolag lägger bud på Dagon

Bolag Ett börsbolag har lagt ett uppköpserbjudande på Dagon. Värdet på budet uppgår till 1,47 miljarder kronor.


Han tar över vd-stolen på Klövern

Karriär Klövern har utsett en ny vd efter Gustaf Hermelin. Den nye vd:n är i dag vd för ett annat börsnoterat bolag och har verkat i branschen i 22 år.


Positivt från Klövern – fast minusresultat

Bolag Klövern har hittills i år haft en nettoinflyttning värd 14 miljoner kronor. Intäkterna ökar med tolv procent det tredje kvartalet och driftöverskottet med 16 procent.
Resultatet blev ändå negativt efter att ha påverkats av värdeförändringar på derivat.


Klövern-målet avgjort

Juridik Högsta förvaltningsdomstolen (HFD, före detta Regeringsrätten) har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för Klöverns yrkande om ytterligare underskottsavdrag på nära fem miljarder kronor. Frågan går inte att överklaga utan är därmed slutligen avgjord. Klöverns vd Gustaf Hermelin är starkt kritisk mot domen.


Klövern hyr ut i Norrköping

Uthyrning Klövern har signat ett stort hyresavtal med Friskis&Svettis i Norrköping.


Brinova värvar vd
från börskonkurrent

Karriär Nu är Anders Silverbåges efterträdare som vd på Brinova utsedd. Det blir – en annan börs-vd.


Klövern köper av Niam i Uppsala

Transaktioner Klövern köper kontorsfastigheten Boländerna 33:2 i Uppsala av Niams Nordic Fund IV för 192,5 miljoner kronor.


Rekordhögt driftöverskott för Klövern

Bolag Klövern redovisar ett driftöverskott på 408 miljoner kronor (351) för årets första halvår, en ökning med 16 procent jämfört med samma period förra året. Det är det högsta driftöverskottet Klövern har haft för ett första halvår.


Arnhult köper i Klövern

Bolag Rutger Arnhult köpte, via sitt privata bolag M2 Capital Management, merparten av Klövernaktierna som Öresund sålde häromdagen.