Image

Klövern-målet avgjort

Juridik Högsta förvaltningsdomstolen (HFD, före detta Regeringsrätten) har beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för Klöverns yrkande om ytterligare underskottsavdrag på nära fem miljarder kronor. Frågan går inte att överklaga utan är därmed slutligen avgjord. Klöverns vd Gustaf Hermelin är starkt kritisk mot domen.


Klövern hyr ut i Norrköping

Uthyrning Klövern har signat ett stort hyresavtal med Friskis&Svettis i Norrköping.


Brinova värvar vd
från börskonkurrent

Karriär Nu är Anders Silverbåges efterträdare som vd på Brinova utsedd. Det blir – en annan börs-vd.


Klövern köper av Niam i Uppsala

Transaktioner Klövern köper kontorsfastigheten Boländerna 33:2 i Uppsala av Niams Nordic Fund IV för 192,5 miljoner kronor.


Rekordhögt driftöverskott för Klövern

Bolag Klövern redovisar ett driftöverskott på 408 miljoner kronor (351) för årets första halvår, en ökning med 16 procent jämfört med samma period förra året. Det är det högsta driftöverskottet Klövern har haft för ett första halvår.


Arnhult köper i Klövern

Bolag Rutger Arnhult köpte, via sitt privata bolag M2 Capital Management, merparten av Klövernaktierna som Öresund sålde häromdagen.


Öresund går nästan ur Klövern

Bolag Öresund ägde tidigare 7,51 procent av kapitalet och rösterna. Nu har bolaget minskat till 0,2 procent av kapitalet och rösterna.


Corems CFO in i Klöverns styrelse

Bolag På Klöverns årsstämma valdes Corems CFO Eva Landén in i styrelsen.


Starkt första kvartal från Klövern

Bolag Klövern ökar intäkterna med nio procent det första kvartalet till 334 miljoner kronor (306), medan kostnaderna sjönk med fyra procent till 156 miljoner kronor (162).
Resultatet landade på 199 miljoner kronor (26), värdeförändringar på fastigheter uppgick till 112 miljoner kronor (10).


Corem äger över 20 procent i Klövern

Bolag Corem har ökat sitt ägande i Klövern till över 20 procent av aktierna, vilket innebär att Corem kommer att redovisa innehavet i Klövern som ett intressebolag.


Ny ordförande i Klövern

Karriär En ny ordförande efter Stefan Dahlbo kommer att väljas vid Klöverns årsstämma den 18 april. Samtidigt går branschens kanske allra tyngsta namn in i styrelsen.


Brinova köper i Klövern

Bolag Brinova har köpt 1 830 000 B-aktier i Klövern. Köpeskilling uppgår till 58,3 miljoner kronor.


Skanska bygger för
kommunalt bolag i Klippan

Bygg Det kommunala bostadsbolaget Treklövern och Klippans kommun har gett Skanska i uppdrag att bygga en ny fastighet i centrala Klippan. 36 enskilda vårdboenden samt 16 ordinarie lägenheter kommer att uppföras och kontraktssumman uppgår till cirka 64 miljoner kronor.