Image

Lindbäcks och Kirunabostäder först i Sverige att göra avrop på SKL:s ramavtal

Bygg/Arkitektur Lindbäcks har skrivit under ett avtal med Kirunabostäder som gör att de första högre bostadshusen inom SKL-avtalet Bostadshus 2016 kommer att levereras.


LKAB skjuter fram centrumflytten

Sverige Tidplanen för samhällsomvandlingen i Kiruna uppdateras. Stadens centrum behöver nu inte flyttas före 2022 dessutom meddelade LKAB att man vill köpa fastigheter i ett större område tidigare än vad nuvarande tidplan för köp visat.


"I Kiruna är det svårt att göra en exit"

Sverige I år påbörjas stadsflytten i Kiruna. Den stora omvandlingen är bara en av flera saker som påverkar fastighetsmarknaden negativt, menar Magnus Bäcktorp, vd Telerit Kiruna. – Det har varit en lång period av osäkerhet, säger han.


Lokala fastighetsmagnater: Tomas Turovaara

Sverige DEL 10: Fastighetssverige skriver om fastighetsmagnaterna i vårt avlånga land. Nu kartlägger vi Kirunas fastighetskung som med sin kompanjon Magnus Bäcktorp byggt upp ett imperium i de nordligaste delarna av Sverige.


Kiruna och Gällivare får möjlighet till extra investeringsstöd för bostadsbyggande

Sverige Regeringen har fattat beslut om en ändring i förordningen om investeringsstöd till hyresbostäder och studentbostäder, och därigenom kan extra investeringsstöd på som mest 447 miljoner kronor lämnas till kommunerna Kiruna och Gällivare. Förordningsändringen, som regeringen kommit överens med Vänsterpartiet om, gäller att om en kommun står inför omfattande förändringar i sin fysiska samhällsstruktur har kommunen en möjlighet att söka ett högre investeringsstöd för byggandet av bostäder.


Sveavalvet köper handelsområde i Kiruna

Transaktioner Sveavalvet har köpt fastigheterna Krämaren 4 och Välten 8 i Kiruna av det lokala bolaget Telerit Kiruna.


Swedavia anställer ny chef i Kiruna

Karriär Anders Fredriksson ansluter från LKAB för att bli ny flygplatschef i Kiruna.


Ny gågata i Kirunas stadskärna

Bygg/Arkitektur RSD, Niras och Janne Sandahl Consulting planerar tillsammans med fastighetsägarna i centrala Kiruna för handel, restauranger och kultur längs gågatan.


RSD får handelsuppdrag av Kiruna kommun och LKAB

Bolag RSD med samarbetspartners har fått utökat uppdrag av Kiruna kommun och LKAB – från att ha arbetat med att utreda stadsflyttens effekter på handel och andra besöksintensiva verksamheter till att även addera framtagandet av en master plan för handel och andra besöksintensiva verksamheter i nya Kiruna.


White öppnar kontor i Kiruna

Bolag Nu slår White arkitekter upp dörrarna till ett nytt kontor i Kiruna. Med en ökad närvaro i Kiruna ska företaget fördjupa sitt engagemang i stadsomvandlingen.


LKAB köper av Kirunabostäder

Transaktioner LKAB köper 12 000 kvadratmeter kommersiella lokaler i Kirunas nuvarande centrum av Kirunabostäder.


Optimal får uppdrag i Kiruna och Gällivare

Uthyrning Optimal har ingått ett avtal med Fastighetsmästaren AB om ett uthyrningsuppdrag avseende butiks- och restauranglokaler i Kiruna och Gällivare.


Här är Sveriges nordligaste passivhus

Energi/miljö Inom kort färdigställs ett nytt klimatsmart passivhus i Kiruna.
Det blir Sveriges nordligaste passivhus och det första i arktiskt klimat.


NP3 köper för 160 miljoner

Transaktioner NP3 Fastigheter har förvärvat fyra fastigheter av bolag bakom Laakapää-koncernen. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 160 miljoner kronor före transaktionskostnader.


Kirunaavtal klubbat

Bolag Avtalet mellan Kiruna kommun och LKAB är nu klubbat i kommunfullmäktige.


Kritik mot Kirunaflytten

Juridik Fastighetsägarna Mitt Nord har låtit analysera stadsflytten i Kiruna och efterlyser en samlad uppgörelse.


Här byggs världens nordligaste passivhus

Bygg/Arkitektur NCC bygger världens nordligaste passivhus i Kiruna, där de långa vintrarna har en medeltemperatur på tio minusgrader och kostnaden för uppvärmning är högre än i övriga landet. Passivhuset värms till 50 procent upp av boendes kroppsvärme, lampor och hushållsmaskiner.


Sveafastigheter-grundare i ny satsning

Transaktioner Christer Andersson och Johan Knaust, som var med och grundade Sveafastigheter, har tillsammans med Olle Knaust – före detta Fabege – startat K2A Fastigheter. Bolaget har nu gjort sitt första förvärv.


Så här blir Kirunas nya stadshus

Bygg/Arkitektur Henning Larsen Architects Kristallen vinner tävlingen om Kirunas nya stadshus.


LKAB bygger nya lägenheter

Bygg/Arkitektur LKAB Fastigheter har startat byggnationen av 46 nya lägenheter på Jägarskolan i Kiruna.