Image

Expansion det vanligaste flyttmotivet

RAPPORTER De senaste årens högkonjunktur syns tydligt i de omlokaliseringar som skett på kontorsmarknaden i Göteborg.
Motiven för att flytta är i dag snarare expansion och efterfrågan på större lokaler än att skära i kostnaderna.
Det visar Jones LangLaSalles senaste omlokaliseringsstudie.


Helikoptrar stoppar planerade lägenheter?

BOSTÄDER Miljöförvaltningen i Göteborg vill stoppa de 60 lägenheter som planeras i skogsområdet norr om Östra sjukhuset.
Förvaltningen tycker att området är olämpligt beroende på bullret från helikoptertrafiken till och från sjukhuset.


Centrumutveckling öppnar nytt kontor

KARRIÄR Centrumutveckling har öppnat sitt femte kontor. Företaget finns nu även i Göteborg. Eric Lind, vd för Centrumutveckling, ser Göteborgssatsningen som en naturlig del i verksamheten.
- Flera av våra uppdrag är redan i dag lokaliserade till västra Sverige. Samtidigt ökar konkurrensen mellan handelsplatser i regionen, vilket innebär att projekten kommer att bli alltmer komplicerade framöver och det passar oss, säger Eric Lind.


"Bygg en stor rondell under Göteborg"

STADSUTVECKLING Västsvenska industri- och handelskammaren vill bygga en jättelik rondell under Göteborg.
Tunneln beräknas kosta runt 30 miljarder och byggtiden blir sju till åtta år.
Men politikerna är negativa.


Colliers förstärker med tre personer

KARRIÄR Tre personer har anställts till Logistics & Industrial i Stockholm och Göteborg. Dessa anställningar gör att man nu besitter fyra specialistkompetenser inom affärsområdet: logistiker, byggprojektledare, uthyrare och projektledare inom transaktion. Samtliga rekryteringar börjar under maj månad.


Avancerad arkitektur till nytt lyxhotell

ARKITEKTUR Semrén & Månsson Arkitektkontor AB använder AutoCAD Architecture när de ritar det nya lyxhotellet vid Centralposthuset i Göteborg.
- Uppdraget att förvandla den 24 000 kvadratmeter stora byggnaden till hotell måste vara alla arkitektbyråers dröm, säger Peter Herder, uppdragsledare på Semrén & Månsson.


Nordstan byggs ut med 4000 kvadrat

BYGG Nordstan i Göteborg växer i riktning mot både Köpmansgatan och Norra Hamngatan.
Nu går AP Fastigheters startskott för ett större om- och utbyggnadsprojekt som ger köpcentret ytterligare 4000 kvadratmeter butiksyta.


Wallenstam bygger i problemområde

BYGG Wallenstam, NCC och Älvstranden Utveckling har tecknat ett samarbetsavtal gällande problemområdet Kvillebäcken i Göteborg.
Fullt utbyggt ska Kvillebäcken innehålla 1 600 bostäder, butiker och service.


Din Bostad säljer fastighet i Göteborg

BOSTÄDER Hyresgästerna i fastigheten Kålltorp 46:13 har bildat en bostadsrättsförening som köper fastigheten för att ombilda den till bostadsrätter. Säljare är Din Bostad.


J P Fastigheter utkastat från Fastighetsägarna

BOLAG Fastighetsägarna Göteborg har uteslutit J P Fastigheter AB ur föreningen.
Anledningen är att bolaget ska ha misskött sina fastigheter så grovt att det brutit mot Fastighetsägarnas etiska regler.


P-G Persson ny vd för Platzer Fastigheter

KARRIÄR P-G Persson blir vd för det nybildade Göteborgsbaserade fastighetsbolaget Platzer Fastigheter.
Han kommer närmast från rollen som affärsområdeschef i Coor Service Management.


Peab bygger det nya häktet i Göteborg

BYGG Det blir Peab som får uppdraget att bygga det nya häktet i det kommande rättscentrumet i Göteborg.
Beställare är Vasakronan och kontraktssumman uppgår till 450 miljoner kronor.


Home Properties får köpa kommunal mark

AFFÄRER Göteborgs kommunstyrelse har beslutat att Home Properties får köpa kommunal mark bakom det gamla posthuset, som bolaget ska bygga om till hotell.


Vasakronan bygger häkte för 600 miljoner

BYGG Vasakronan har skrivit ett 25-årigt hyresavtal med Kriminalvården om det nya häktet i Göteborg.
Kostnaden för häktet blir 600 miljoner kronor, och totalt investerar Vasakronan 1,5 miljarder i hela det nya området runt Göteborgs nya rättscentrum.


Göteborgare protesterar mot lyxhotellbygge

HOTELL Gruppen Rädda Posthuset protesterar mot det planerade lyxhotellet på Drottningtorget i Göteborg.
Framför allt protesterar gruppen mot de två tornen, som man tycker förstör områdets karaktär.


Porslinsfabrik blir bostäder

BYGG Nu har Peab påbörjat utvecklingen av gamla Porslinsfabriken vid Hjalmar Brantingsplatsen i Göteborg. Total ska man bygga 377 bostäder i området. Kontraktssumman uppgår till cirka 200 miljoner kronor.


Regeringen säger ja till Partihallsförbindelsen

STADSUTVECKLING Regeringen avslog i går de överklaganden som gjorts av detaljplanen och arbetsplanen för Partihallsförbindelsen i Göteborg. Bullerskyddet kommer dock att förstärkas för de fastigheter som är aktuella i överklagandena.


Allt klart för nytt storbolag

BOLAG Nu är allt klart för det nya storbolaget Platzer Fastigheter AB. Det bildas av Brinova, Ernströmgruppen och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Affären beräknas vara slutförd innan halvårsskiftet 2008.


Prologis förstärker med logistikprofil

KARRIÄR ProLogis förstärker sitt nordiska huvudkontor med Allan Lavén, som tidigare haft ledande positioner i flera internationella logistikföretag. Han kommer närmast från ManTec Management AB, där han varit seniorkonsult med fokus på utveckling av strategiska logistikprojekt på ledningsnivå.


Home Properties förvärvar på Norra Älvstranden i Göteborg

TRANSAKTIONER Home Properties har ingått ett köpeavtal med Älvstranden Utveckling AB. Avtalet innebär att Home Properties förvärvar mark med tillkommande byggrätt om cirka 12 000 kvadratmeter. Avtalet är bland annat villkorat av godkänd detaljplan. Köpeskillingen uppgår till cirka 18 miljoner kronor.