Image

Eklandia köper för 27 miljoner

Transaktioner Eklandia köper Kvarndammens bilförsäljningsanläggning i Ellesbo på Hisingen i Göteborg för 27 miljoner kronor.


Eklandia rekryterar två medarbetare

Karriär Mirja Primo och Johan Karlsson har rekryterats till Eklandia.


Eklandia hyr ut 13 000 kvadratmeter logistik

Uthyrning Eklandia hyr ut en logistiklokal om 13 000 kvadratmeter till JMM Transportteknik på Transportgatan 17 i Bäckebol på Hisingen.


Eklandia och Corallen säljer

Transaktioner Castellums dotterbolag Eklandia och Corallen har sålt fastigheter för sammanlagt 46 miljoner kronor.


Eklandia hyr ut 1 800 kvadrat på Kungsgatan

Uthyrning Eklandia har tecknat hyresavtal om 1 800 kvadratmeter på Kungsgatan i Göteborg.


Balder köper mer på Avenyn

Transaktioner Balder har utökat sitt innehav på Avenyn i Göteborg. Det senaste tillskottet är en butiksfastighet på 1 000 kvadratmeter.


Eklandia hyr ut logistik på Hisingen

Uthyrning Eklandia hyr ut en nybyggd logistikfastighet om 5 400 kvadratmeter på Hisingen. Eklandia påbörjade byggnationen utan färdigt hyresavtal.


Eklandia hyr ut i Bäckebol

Uthyrning Eklandia har tecknat hyresavtal med Servistik Logistics avseende en logistiklokal om 4 900 kvadratmeter. Fastigheten ligger på Transportgatan 17 nära E 6:an i Bäckebol. Inflyttning kommer att ske i maj 2012.


Eklandia utökar på Norra Älvstranden

Transaktioner Eklandia har köpt fastigheten Snickeriet på Norra Älvstranden i Göteborg.


De får hyra ut Aurora

Uthyrning En konsult får exklusivt uppdraget att hyra ut Eklandias kontorsprojekt Aurora på Lindholmen i Göteborg.


Satsar 300 miljoner utan hyresgäster

Bygg Ett Göteborgsbolag satsar friskt och går nu igång med två nybyggnadsprojekt – utan några klara hyreskontrakt.
Det rör sig om en kontorsbyggnad om drygt 10 000 kvadratmeter och en lagerbyggnad om drygt 5 500 kvadratmeter.
Den sammanlagda investeringen ligger på nästan 300 miljoner kronor.


Eklandia hyr ut till Fraktkedjan

Uthyrning Eklandia har tecknat hyresavtal med Fraktkedjan Väst avseende en logistikfastighet om 7 600 kvadratmeter.


Eklandia hyr ut till Göteborgs universitet

Uthyrning Eklandia hyr ut 2 200 kvadratmeter på Haraldsgatan i Göteborg till Göteborgs universitet.


Stor logistikuthyrning i Göteborg

Uthyrning Eklandia hyr ut 28 000 kvadratmeter logistik i Arendal, Göteborg.


Eklandia och Skanska i bytesaffär

Transaktioner Skanska och Eklandia byter två fastigheter i Göteborg. Skanska köper en byggrätt och Eklandia ett fullt uthyrt kontorshus.
Affärens sammanlagda värde ligger på drygt 200 miljoner kronor.


Eklandia köper mark vid sitt kontor

Bolag Eklandia har köpt mark med möjligheter att bygga kontorslokaler på Lindholmen i Göteborg. Marken gränsar till fastigheten där Eklandia i dag har sitt kontor. Investeringen uppgår till cirka 36 miljoner kronor.